Nowy Pakiet Mobilności UE

Pakiet Mobilności - transport ciężki i busy

Jak już powszechnie wiadomo UE opracowuje nowe zasady funkcjonowania transportu drogowego.

 

Ze względu na różnice zdań, poszczególnych państw członkowskich, oraz złożony proces legislacyjny przepisy tzw. Pakietu Mobilności nie wejdą w życie szybko. To co ustalono 12 grudnia 2019 roku przybliża nas do daty obowiązywania ustawy, jednak jej nie określa precyzyjnie.

Choć projekt, w pierwotnej wersji, był nie do przyjęcia przez kraje z byłego "bloku wschodniego", w obecnym kształcie ustawa zakłada kilka bardziej pozytywnych rozstrzygnięć dla polskiego transportu. Polscy europosłowie jednak chłodno odnoszą się do tych ustaleń i zapowiadają zgłoszenie poprawek na ostatnim już etapie legislacji. Przypomnijmy, że prace nad Pakietem trwają już prawie 2,5 roku.

Pakiet Mobilności w skrócie:

- wprowadzenie obowiązkowego powrotu pojazdów do siedziby w kraju przewoźnika co 8 tygodni,
- wyjęcie spod zasad dotyczących delegowania pracowników operacji o charakterze tranzytowym i bilateralnym,
- objęcie zasadami delegowania kabotażu i operacji cross-trade (z wyłączeniem 2 operacji doładunku lub rozładunku - przeprowadzanych w ramach przewozu bilateralnego),
- możliwość odbioru przez kierowców 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu i powrót przed trzecim tygodniem podróży,
- wprowadzenie 4-dniowej przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju.

Pakiet mobilności musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski i państwa Wspólnoty. Jeśli tak się stanie, to nowe prawo będzie obowiązywać najprawdopodobniej od drugiej połowy 2021 roku. Przepisy zostaną objęte okresem przejściowym prawdopodobnie 18 miesięcy.

Pakiet Mobilności a busy

Kwestie zawarte w Pakiecie Mobilności regulują też inne obszary, niż tylko transport ciężki. Niektóre przepisy zaczną obowiązywać jeszcze później – chodzi tu o obowiązkowe tachografy w busach, co stanie się konieczne dopiero od 2026 r. oraz o zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony – w tym przypadku okres ten ma wynosić 21 miesięcy od dnia publikacji ustawy.

Na podstawie: OCRK