Pakiet Mobilności - transport ciężki i busy

Nowy Pakiet Mobilności UE

Jak już powszechnie wiadomo UE opracowuje nowe zasady funkcjonowania transportu drogowego.

 

Ze względu na różnice zdań, poszczególnych państw członkowskich, oraz złożony proces legislacyjny przepisy tzw. Pakietu Mobilności nie wejdą w życie szybko. To co ustalono 12 grudnia 2019 roku przybliża nas do daty obowiązywania ustawy, jednak jej nie określa precyzyjnie.

Choć projekt, w pierwotnej wersji, był nie do przyjęcia przez kraje z byłego "bloku wschodniego", w obecnym kształcie ustawa zakłada kilka bardziej pozytywnych rozstrzygnięć dla polskiego transportu. Polscy europosłowie jednak chłodno odnoszą się do tych ustaleń i zapowiadają zgłoszenie poprawek na ostatnim już etapie legislacji. Przypomnijmy, że prace nad Pakietem trwają już prawie 2,5 roku.

Pakiet Mobilności w skrócie:

- wprowadzenie obowiązkowego powrotu pojazdów do siedziby w kraju przewoźnika co 8 tygodni,
- wyjęcie spod zasad dotyczących delegowania pracowników operacji o charakterze tranzytowym i bilateralnym,
- objęcie zasadami delegowania kabotażu i operacji cross-trade (z wyłączeniem 2 operacji doładunku lub rozładunku - przeprowadzanych w ramach przewozu bilateralnego),
- możliwość odbioru przez kierowców 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu i powrót przed trzecim tygodniem podróży,
- wprowadzenie 4-dniowej przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju.

Pakiet mobilności musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski i państwa Wspólnoty. Jeśli tak się stanie, to nowe prawo będzie obowiązywać najprawdopodobniej od drugiej połowy 2021 roku. Przepisy zostaną objęte okresem przejściowym prawdopodobnie 18 miesięcy.

Pakiet Mobilności a busy

Kwestie zawarte w Pakiecie Mobilności regulują też inne obszary, niż tylko transport ciężki. Niektóre przepisy zaczną obowiązywać jeszcze później – chodzi tu o obowiązkowe tachografy w busach, co stanie się konieczne dopiero od 2026 r. oraz o zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony – w tym przypadku okres ten ma wynosić 21 miesięcy od dnia publikacji ustawy.

Na podstawie: OCRK

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL