Nowe przepisy - transport drogowy

Unia Europejska broni się przed polskim transportem drogowym

Wczoraj późnym wieczorem zakończyły się negocjacje państw Unii w sprawie regulacji transportowych.

Negocjacje nie wypadły po naszej myśli. Jak mówił min. infrastruktury Andrzej Adamczyk Polska oraz niektóre kraje nie są zadowolone z tych ustaleń. Według polskiego rządu ustalenia są nie do przyjęcia:

- gdy kierowca będzie wykonywał transport z kraju, w którym mieści się siedziba jego firmy, do innego państwa, to będzie wyłączony z przepisów o delegowaniu,
- w czasie przewozu do kraju docelowego, kierowca będzie mógł wykonać jeden dodatkowy załadunek lub rozładunek i wtedy również przepisy o delegowaniu pracowników nie będą miały zastosowania,
- również w drodze powrotnej do firmy będzie mógł być wykonany dodatkowo jeden załadunek lub rozładunek,
- w przypadku innych rodzajów operacji, np. kabotażu, przepisy dotyczące delegowania pracowników będą miały zastosowanie od pierwszego dnia pracy za granicą kraju,
- w przypadku kabotażu pozostaje zasada dopuszczająca maksymalnie 3 operacje w ciągu 7 dni,
- dla zapewnienia "zdrowej konkurencji" przerwa pomiędzy jednym kabotażem a kolejnym ma trwać 5 dni. Dotyczy to tego samego kraju i tego samego pojazdu,
- kierowcy ciężarówek mają prawo do płatnego zakwaterowania i nie muszą pozostawać na parkingach lub w kabinie wzdłuż drogi,
- najpóźniej po miesiącu prodróży kierowca ma prawo spędzić weekend w rodzinnym domu,
- przepisy miały by obowiązywać w 2024 roku. W tym celu konieczne będzie wyposażenie wszystkich samochodów ciężarowych w "inteligentne tachografy", wyposażone w lokalizatory i rejestrujące miejsca załadunku i rozładunku ciężarówek.

 

Polska była przeciwna podziałowi na rodzaj przewozów podlegający delegowaniu oraz nie. Nowe przepisy nie sprzyjają wykonywaniu transportów kabotażowych. oprócz Polski, wśród krajów sprzeciwiających się propozycja nowych regulacji były: Litwa, Łotwa, Bułgaria, Węgry, Chorwacja. To kraje Europy Zachodniej - przede wszystkim Francja, Belgia i Niemcy - zażądały zaostrzenia obowiązujących przepisów. Zaledwie dwa lata temu nie udała się pierwsza próba zdefiniowania wspólnych standardów dla pracowników.

Nowe przepisy dotyczące transportu drogowego są ustaleniami Rady Unii Europejskiej. Teraz nastąpi etap negocjacji z Parlamentem Europejskim, gdzie będzie opracowany ostateczny dokument regulujący zasady wykonywania transportu drogowego po 2024 roku.

Przeczytaj też:
ZUS upomina się o przestrzeganie nowych przepisów. Dlaczego kontrole nasiliły się właśnie teraz? W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków.
Kongres Move - eksperci o przyszłości elektromobilności w Polsce International Mobility Congress odbywał się podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Dziury w jezdni. Jak ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone koło? Odszkodowanie za koła zniszczone na wyrwie w drodze można dostać z ubezpieczenia OC zarządcy drogi lub z własnej polisy autocasco (AC).
Przewoźniku dopilnuj nowego obowiązku Pakiet mobilności ponownie o sobie przypomina. Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, przewoźnicy są zobowiązani do spełnienia kolejnego obowiązku.
Starsi kierowcy - zagrożenie czy bezpieczeństwo? Szacuje się, że w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 50 i więcej lat będzie wynosił prawie 50 proc. ogółu populacji.
Chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy... Brytyjski Departament Transportu wdraża przepisy, które pozbawiły unijnych przewoźników części uprawnień.
Wielka Brytania wprowadza nowe przepisy. Zmiany dotkną polskie firmy transportowe Brytyjski Departament Transportu poinformował o zmianach, które zostaną wprowadzone z początkiem 2023 r.
Girteką w Polsce pokieruje pani prezes Girteka to litewska firma, która powstała w 1996 r., z siedzibą w Wilnie. Specjalizuje się w przewozach całopojazdowych (FTL) oraz chłodniczych, głównie dla firm z branży food&beverage, FMCG, przemysłowej, automotive i farmaceutycznej.
Co powinni wiedzieć spedytorzy, którzy obsługują importerów węgla? Aby zabezpieczyć w obecnym sezonie grzewczym potrzeby odbiorców indywidualnych i firm, Polska importuje węgiel z różnych regionów świata. Sprawna i płynna odprawa celna węgla ma ogromne znaczenie - im szybciej towar zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE, tym szybciej trafi on do dystrybucji. Co powinny wiedzieć firmy spedycyjne, które obsługują importerów węgla?