×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 50.
Transport kombinowany i kabotaż - nowe zasady

Transport kombinowany i kabotaż - nowe zasady

W lipcu zostały zmienione niektóre zasady dotyczące transportu w Danii i we Włoszech:

Od dnia 1 lipca 2018 roku obowiązują w Danii zmienione zasady wykonywanie transportu kombinowanego. Niektóre zmiany dotyczą poniższych zasad:
– zgodnie z prawem duńskim, za transport kombinowany uznaje się jedynie taki, który został wykonany między krajami członkowskimi, także wtedy, gdy pochodzenie lub ostateczne miejsce przeznaczenia towaru znajduje się w kraju trzecim – pozaunijnym,
– potwierdzeniem dokonania operacji transportu kombinowanego może być zarówno podstemplowany dokument papierowy, jak i dokument elektroniczny,
– przejazdy na pusto w ramach transportu kombinowanego nie są uważane za transport kombinowany. Oznacza to, że transport z pustym kontenerem ISO, przyczepą lub innym urządzeniem do miejsca załadunku lub z miejsca rozładunku będzie uważany za operację kabotażową – jeśli wykonywany jest przez przewoźnika spoza Danii. Jednakże jeśli pusty kontener (lub inne urządzenie) jest transportowane do lub z portu/terminalu kolejowego, przejazd może być traktowany jako transport kombinowany, pod warunkiem że wszystkie inne warunki dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego są spełnione.

W dniu 10 lipca 2018 roku włoskie ministerstwo infrastruktury wydało okólnik dotyczący zmian w zasadach delegowania pracowników transportu drogowego.

Zasady delegowania pracowników dotyczą jedynie przewozów kabotażowych. Oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z:
– elektronicznym zgłoszeniem pracowników do włoskiego Ministerstwa Pracy, w tym danych dotyczących oddelegowanych pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy we Włoszech, miejsce wykonywania usługi (dane te muszą być przekazane najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem oddelegowania, a wszystkie zmiany komunikowane najpóźniej w ciągu 5 dni od ich zaistnienia);
– zapewnieniem takich samych warunków pracy i płacy jak pracownikowi kraju przyjmującego (tj. zapewnienia takiego samego wynagrodzenia i takiego samego wymiaru urlopu, jaki gwarantują układy zbiorowe danej branży);
– ustanowieniem przedstawiciela we Włoszech, który będzie zobowiązany przechowywać powyżej wskazane dokumenty i pozostawać do dyspozycji kompetentnych służb kontrolnych;
– przechowywaniem kopii dokumentacji pracowniczej we Włoszech, to jest zarówno podczas oddelegowania, jak i do 2 lat od dnia jego zakończenia ) następujących dokumentów w języku włoskim: umowy zatrudnienia, potwierdzenia wypłat, zaświadczenia dotyczącego okresów oddelegowania, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne osób delegowanych.

wprowadza się następujące wymogi:
– kwartalny okres ważności zgłoszenia delegowania kierowcy w danej firmie transportowej;
– obowiązek posiadania w kabinie pojazdu następujących dokumentów w języku włoskim: potwierdzenie zgłoszenia delegowania, umowa o pracę, lista płac wraz z informacją o warunkach zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.