Transport kombinowany i kabotaż - nowe zasady

Transport kombinowany i kabotaż - nowe zasady

W lipcu zostały zmienione niektóre zasady dotyczące transportu w Danii i we Włoszech:

Od dnia 1 lipca 2018 roku obowiązują w Danii zmienione zasady wykonywanie transportu kombinowanego. Niektóre zmiany dotyczą poniższych zasad:
– zgodnie z prawem duńskim, za transport kombinowany uznaje się jedynie taki, który został wykonany między krajami członkowskimi, także wtedy, gdy pochodzenie lub ostateczne miejsce przeznaczenia towaru znajduje się w kraju trzecim – pozaunijnym,
– potwierdzeniem dokonania operacji transportu kombinowanego może być zarówno podstemplowany dokument papierowy, jak i dokument elektroniczny,
– przejazdy na pusto w ramach transportu kombinowanego nie są uważane za transport kombinowany. Oznacza to, że transport z pustym kontenerem ISO, przyczepą lub innym urządzeniem do miejsca załadunku lub z miejsca rozładunku będzie uważany za operację kabotażową – jeśli wykonywany jest przez przewoźnika spoza Danii. Jednakże jeśli pusty kontener (lub inne urządzenie) jest transportowane do lub z portu/terminalu kolejowego, przejazd może być traktowany jako transport kombinowany, pod warunkiem że wszystkie inne warunki dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego są spełnione.

W dniu 10 lipca 2018 roku włoskie ministerstwo infrastruktury wydało okólnik dotyczący zmian w zasadach delegowania pracowników transportu drogowego.

Zasady delegowania pracowników dotyczą jedynie przewozów kabotażowych. Oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z:
– elektronicznym zgłoszeniem pracowników do włoskiego Ministerstwa Pracy, w tym danych dotyczących oddelegowanych pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy we Włoszech, miejsce wykonywania usługi (dane te muszą być przekazane najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem oddelegowania, a wszystkie zmiany komunikowane najpóźniej w ciągu 5 dni od ich zaistnienia);
– zapewnieniem takich samych warunków pracy i płacy jak pracownikowi kraju przyjmującego (tj. zapewnienia takiego samego wynagrodzenia i takiego samego wymiaru urlopu, jaki gwarantują układy zbiorowe danej branży);
– ustanowieniem przedstawiciela we Włoszech, który będzie zobowiązany przechowywać powyżej wskazane dokumenty i pozostawać do dyspozycji kompetentnych służb kontrolnych;
– przechowywaniem kopii dokumentacji pracowniczej we Włoszech, to jest zarówno podczas oddelegowania, jak i do 2 lat od dnia jego zakończenia ) następujących dokumentów w języku włoskim: umowy zatrudnienia, potwierdzenia wypłat, zaświadczenia dotyczącego okresów oddelegowania, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne osób delegowanych.

wprowadza się następujące wymogi:
– kwartalny okres ważności zgłoszenia delegowania kierowcy w danej firmie transportowej;
– obowiązek posiadania w kabinie pojazdu następujących dokumentów w języku włoskim: potwierdzenie zgłoszenia delegowania, umowa o pracę, lista płac wraz z informacją o warunkach zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Przeczytaj też:
Mobilna przychodnia dla kierowców ciężarówek

Kierowcy ciężarówek spędzają długie godziny na drodze nie mając czasu na wizyty u lekarza.

Kierowcy ciężarówek kontra użytkownicy BMW serii 1

Najbezpieczniejszymi kierowcami są zawodowi kierowcy, do najgorszych należą użytkownicy BMW serii 1.

Wielka kompromitacja unijnych urzędników - nierealny zapis ustawy o transporcie utrudni życie wszystkim

Niemieckie organizacje transportowe mocno zmartwione propozycją nowych unijnych regulacji w transporcie

Akcja policji przeciw morderstwom kierowców ciężarówek

Niezwykłym pomysłem wykazali się policjanci w Indiach, gdzie mordowano kierowców i okradano ich ciężarówki.

Ciężarówka wywrócona na wietrze - kto winien?

W okresie jesienno-zimowym lub wiosną ciężarówki są narażone na silne podmuchy wiatru. czasem przewracają się.

44 tony - tak, ale pod pewnymi warunkami

Niemieckie Ministerstwo Transportu odrzuciło wniosek 17 spedytorów którzy domagali sie dopuszczenia do ruchu drogowego zestawów 44 tonowych.

Brak kierowców zagrozi gospodarce

Powszechnie obowiązująca teza głosi, że poprzez wprowadzenie autonomicznych ciężarówek ograniczy się zatrudnienie kierowców, a to z kolei obniży koszty transportu.

Nowy odcinek S7 oddany do użytku kierowców

GDDKiA oddała do ruchu kolejne dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na granicy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Pierwszy śnieg i utrudnienia na drogach Francji

Duże opady śniegu w departamencie Górnej Loary i części drogi krajowej nr 88, w środkowej Francji, sparaliżowały ruch samochodów.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL