Zmiana czasu w tachografie

Zmiana czasu w tachografie

Pożegnaj zimę na dobre – w tachografie również!

Coroczny obowiązek przestawiania czasu z zimowego na letni nie dotyczy tylko tych zegarów, które wiszą na ścianie i wyznaczają nam rytm dnia. Obowiązek ten dotyka również kierowców zawodowych, którzy za pomocą tachografu rejestrują swoją pracę. Są oni bowiem zobligowani do tego, aby w pełni wykazywać swoje aktywności.
O ile dla Kowalskiego brak przesunięcia wskazówek o godzinę do tyłu poskutkuje jedynie wcześniejszym przyjściem do pracy, to u Nowaka, który jest kierowcą, mogą pojawić się problemy z ewidencją czasu pracy oraz kłopoty podczas kontroli na drodze. Zobaczmy zatem jak poprawnie przestawić czas w tachografie – zarówno cyfrowych jak i analogowych.

Tachograf analogowy
Zmian związanych z przestawieniem czasu najłatwiej jest dokonać w urządzeniach analogowych. Ich stosunkowo prosta i nieskomplikowana technologia pozwala na aktualizację godziny w kilku prostych krokach. Należy jednak pamiętać o tym, co pojawi się na „tarczce”. - W tachografach analogowych ustawianie czasu z zimowego na letni jest dość proste, gdyż teraz przestawiamy zegarek o godzinę do przodu (z 2:00 na 3:00). Ważne jest jednak, aby odpowiednio uwzględnić tę "pojawiającą" się godzinę w ogólnym planie pracy. Na tachografie analogowym godzina ta będzie widniała jako "brak danych", warto zatem dokonać adnotacji na odwrocie wykresówki o zmianie godziny w tachografie w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni. Planując wykonanie przerwy, należy ją faktycznie wykonać, a nie korzystać z "dodatkowej godziny" po przestawieniu zegarka i kontynuować jazdę bez wymaganego postoju – komentuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowe ITD-PIP.
Niewątpliwą zaletą tachografu analogowego jest to, że moment zmiany ustawień możemy sami wybrać, tzn. przestawić zegar po dojechaniu do celu i tym samym odpowiednio zaplanować moment przerwy w drodze.

Tachograf cyfrowy
Nieco inaczej proces ten przebiega w sytuacji, kiedy kierowca korzysta z tachografu cyfrowego. Urządzenie to pracuje bowiem według czasu uniwersalnego UTC (Coordinated Universal Time). Czas ten jest niezależny wobec stref czasowych, a na dodatek samego czasu UTC nie da się przestawić. - Dlatego właśnie podczas analizowania naruszeń czy rozliczania czasu pracy, programy komputerowe dokonują we własnym algorytmie przesunięcia strefy czasowej. Zmiany te są zależne od kraju rejestracji pojazdu. I tutaj właśnie sam moment przesunięcia czasu zależy od programu komputerowego a nie od samego kierowcy. Niektóre systemy dokonują tej korekty dokładnie o godz. 2:00 tworząc "wirtualną" przerwę w aktywnościach nawet jeśli kierowca nie zatrzymał w tym czasie pojazdu. Inne robią to bardziej praktycznie, modyfikując aktywności dopiero po zatrzymaniu pojazdu, tak aby nie zaburzać naturalnego zapisu jazdy dokonanego przez tachograf w czasie UTC – tłumaczy Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
Zmiana czasu jest obowiązkowa i należy o niej bezwzględnie pamiętać. Tachograf jest urządzeniem rejestrującym czas pracy kierowcy i kierowca musi dokonać wszelkich starań, aby dane były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością.

Wyszukiwarka

Informacje