W lipcu bezpieczniej

W lipcu bezpieczniej
Image Z informacji podanych przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa  z okresu styczeń-lipiec 2006 wynika, że nastąpiła w naszym kraju istotna poprawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydarzyło się mniej wypadków o 8,3%, odniosło obrażenia mniej o 8,7% osób, a co najważniejsze zginęło mniej o 12,7% uczestników ruchu drogowego w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r.

 

Jedynym województwem, w którym w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r. wzrosła liczba zabitych i rannych jest podlaskie, gdzie zabitych jest o 3% więcej, a rannych o 1,3% więcej.

Według danych Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w lipcu br.:

Spadek liczby wypadków wystąpił w 13 województwach, w tym największy w województwach:

 • pomorskim o 18,5%,

 • warmińsko-mazurskim o 16,2%,

 • świętokrzyskim o 13,3%.

Wzrost liczby wypadków wystąpił w 4 województwach, największy w województwach:

 • mazowieckim o 15,1%,

 • małopolskim o 6,3%,

 • lubuskim o 5%.

Spadek liczby rannych wystąpił w 13 województwach, największy w:

 • pomorskim o 21%, wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków wyniósł 137,5;

 • warmińsko-mazurskim o 20,6%, wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków wyniósł 140,9;

 • świętokrzyskim o 18,5%, wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków wyniósł 128,6.

Spadek liczby osób zabitych wystąpił w 10 województwach, największy w województwach:

 • dolnośląskim o 36,1%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 8,1;

 • podkarpackim o 27,6%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 9,9;

 • łódzkim o 27,1%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 8,5.

Wzrost liczby osób zabitych wystąpił w 7 województwach, największy w województwach:

 • warmińsko-mazurskim o 47,1%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 13,8;

 • zachodniopomorskim o 31,8%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 17,3;

 • opolskim o 30,8%, wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków wyniósł 17,2.

 W lipcu 2006 roku miało miejsce:
   
 •  4 481 wypadków drogowych, w wyniku których

   

 • 5 838 osób odniosło obrażenia ciała, a

 • 498 poniosło śmierć;

zgłoszono:

 • 30 259 kolizji.

Liczby świadczą o systematycznej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Można założyć, że prowadzone przez Ministerstwo

Transportu kampanie społeczne wspierane działaniami kontrolnymi Policji przyniosą w 2006 r. oczekiwany rezultat w postaci zmniejszenia liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 Z satysfakcja należy zauważyć, że nie tylko administracja rządowa i samorządowa uważa bezpieczeństwo ruchu drogowego za istotny problem społeczny. Także instytucje prywatne i organizacje pozarządowe włączają się w działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach współpracując z bardzo znanymi osobami.

 

 

 

źródło: MTiB, Teresa Jakutowicz