Radom ma południową obwodnicę

Radom ma południową obwodnicę

Od zeszłego piątku kierowcy mogą korzystać z południowej obwodnicy Radomia, która łączy drogę krajową nr 12 z drogą krajową nr 7.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z wjazdów na obwodnicę zostały zdjęte już wszystkie znaki zakazu ruchu.

Od momentu dopuszczenia ruchu kołowego na całej długości obwodnicy piesi mogą tam korzystać wyłącznie z przeznaczonych dla nich ciągów. Przez kilka ostatnich miesięcy mieszkańcy okolicznych osiedli przyzwyczaili się do tego, że po gotowych już odcinkach trasy można sobie spacerować, bo były one jeszcze zamknięte dla pojazdów. Teraz obwodnicą jeżdżą auta.

Obwodnica południowa miasta zaczyna się naprzeciw Centrum Handlowego M1 przy alei Grzecznarowskiego. Przebiega w rejonie bloków przy Radomskiego. Przetnie ulice Wyścigową, Grzebieniową i Witkacego. Przez pola dociera do skrzyżowania Wiejskiej i Godowskiej. Następnie przechodzi pod torami kolejowymi i tuż obok osiedla Południe pobiegnie w kierunku ulicy Żelaznej. Przez teren gminy Kowala dociera w końcu do trasy E77 (w miejscowości Kosów).

Umowę na budowę obwodnicy południowej Radomia MZDiK podpisał 1 lutego 2012 roku. Generalnym wykonawcą całej inwestycji było konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. W skład tegoż konsorcjum wchodzą: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź oraz Budromost Starachowice.

Pierwotna umowa zakładała zakończenie robót w ciągu trzydziestu jeden miesięcy - do 31 sierpnia 2014 roku. Aneks podpisany pod koniec wakacji, ze względu na niezawinione przez wykonawcę powody opóźnienia, sprecyzował, że ta inwestycja będzie prowadzona do 30 listopada 2014 roku.

Wartość zamówienia według umowy to 154,421 mln zł. Wraz z wykupami gruntów i zleconymi już podczas inwestycji pracami dodatkowymi koszt budowy obwodnicy południowej wyniósł około 204 mln zł.

Inwestycja otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013) w postaci dofinansowania w wysokości 71,225 mln zł. W roku 2012 miasto otrzymało też dużą kwotę z subwencji drogowej. Dofinansowanie z budżetu państwa do inwestycji wyniosło około 29 mln zł.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL