W 2015 roku generalny pomiar natężenia ruchu

W 2015 roku generalny pomiar natężenia ruchu

Na 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała generalny pomiar natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych.

Pomiary będą prowadzone od stycznia do grudnia w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Wyniki poznany w przyszłym roku.

GDDKiA przypomina, że pomiar prowadzony jest co pięć lat i obejmie istniejącą sieć dróg krajowych, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu, gdyż nie są one administrowane przez Generalną Dyrekcję.

Dane będą zbierane w cyklach 6:00-22:00 i 22:00-6:00. Następnie zostaną podzielone na kategorie pojazdów - rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony bez i z przyczepami, autobusy i ciągniki rolnicze. Dzięki temu uda się obliczyć średnie dobowe natężenie ruchu rocznego.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej administrowanej przez GDDKiA. Na ich podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące budowy nowych i przebudowie istniejących dróg.

Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu podejmowane będą również decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL