Lepsza nośność polskich dróg

Lepsza nośność polskich dróg

Nowo wybudowane trasy i przebudowane drogi sprzyjają poprawie nośności sieci drogowej w Polsce.

Jednak pomimo wielu inwestycji infrastrukturalnych wciąż tylko na 1/3 dróg może odbywać się ruch pojazdów o nacisku do 11,5 tony - podaje Polski Kongres Drogowy.

Z informacji PKD wynika, że na 9% długości dróg krajowych dopuszczalny nacisk wynosi 8 ton i jest taki sam jak na każdej drodze publicznej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt nowego wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, dla których obowiązują ograniczenia tonażu samochodów.

Dopuszczenie w Polsce ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 11,5 tony wynika z realizacji zobowiązań traktatu akcesyjnego do UE. Ze względu na niedostosowanie sieci drogowej do tego wymogu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, minister odpowiedzialny za transport ustala rozporządzeniem wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą się poruszać pojazdy o nacisku do 10 ton oraz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku do 8 ton.

W grudniu 2014 roku MIR przygotował nowe rozporządzenie, co było konieczne ze względu na zmiany, jakie pojawiły się na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Wybudowane zostały nowe obwodnice miast oraz nowe odcinki dróg krajowych i wojewódzkich. Niektóre fragmenty dróg zostały wzmocnione, co umożliwia zwiększenie dopuszczalnych nacisków osi. Jednak na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich nastąpiło pogorszenie stanu technicznego i obniżenie parametrów technicznych.

Aktualnie długość dróg krajowych z dopuszczalnym naciskiem na oś od 11,5 tony wynosi 6610 km, co oznacza wzrost o około 796 km. Ograniczenie do 10 ton obowiązuje na 10 420 km, a wartość ta zmniejszyła się o około 249 km. Z kolei ograniczenie do 8 ton obowiązuje na 2213 km dróg, o około 109 km mniej niż w poprzednim rozporządzeniu. W zakresie dróg wojewódzkich, sieć tras o dopuszczalnych naciskach osi do 10 ton będzie wynosić około 13 600 km, co stanowi wzrost o około 1040 km.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL