GDDKiA podsumowuje 2014 rok

GDDKiA podsumowuje 2014 rok

Rok 2014 był przyniósł nam "przełamanie" liczby 3 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie (stan na 23 grudnia br.) w Polsce jest: 1553,2 km autostrad i 1472,5 km dróg ekspresowych.

Po oddaniu 29 listopada 2014 r. ponad 30-kilometrowego odc. drogi ekspresowej S8 Sieradz - Łask, przekroczyliśmy 3000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce (3020,4 km). A 19 grudnia, oddaliśmy do ruchu ostatni, 5,3 km fragment zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11.
W 2014 r. zostało oddanych 327,8 km nowych dróg.

Obecnie w realizacji jest 495,6 km (są to odcinki, na które zostały podpisane umowy). W ramach nowo realizowanych inwestycji drogowych na etapie postępowań przetargowych jest aż 935,4 km.

Według projektu nowego PBDK na lata 2014-2020, planowane jest wybudowanie 2227,9 km nowych dróg krajowych: 71,5 km A, 1790,3 km S oraz 35 obwodnic o łącznej długości 366,1 km, w tym 84,4 km na parametrach drogi ekspresowej.

Dialog z branżą
GDDKiA będąc największym inwestorem w obszarze infrastruktury drogowej w kraju, prowadzi aktywny dialog z branżą podczas targów, konferencji czy sympozjów. Wymiana doświadczeń, określanie oczekiwań i problemów, wpływa na poprawę współpracy i poziom wzajemnego zrozumienia przy realizacji kontraktów drogowych.

GDDKiA objęła swoim patronatem 20 wydarzeń branżowych, a przedstawiciele GDDKiA wzięli udział w ponad 50 wydarzeniach związanych z branżą drogową.

GDDKiA wzięła udział w największych imprezach targowych:

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-POLSKA w Kielcach (14-16 maja).
GDDKiA zorganizowała dla Wykonawców seminarium pt. "Inwestycje drogowe GDDKiA - od przetargu do ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą".

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem w Warszawie.

Przez dwa dni targów odbywały się workshopy, gdzie do dyspozycji byli eksperci GDDKiA. Pierwszego dnia targów odbyła się konferencja pn. "Nowe standardy w drogownictwie", organizowana wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, w ramach dwudniowej konferencji pt. "Czas na zmiany".

W 2014 roku GDDKiA ogłosiła I edycję konkursu "Innowacje w drogownictwie 2014". Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac magisterskich bądź inżynierskich, których wyniki mogą być zastosowane i wdrożone w drogownictwie oraz promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród polskiego środowiska akademickiego zajmującego się zagadnieniami z dziedziny drogownictwa.

Nadzór nad jakością
Monitorowanie jakości prac wykonywanych przez generalnych wykonawców jest konieczne dla zachowania wysokiej jakości realizowanych inwestycji oraz ochrony interesów Skarbu Państwa i użytkowników dróg.

Firmy wykonawcze dbające o jakość w trakcie realizacji inwestycji, nie ponoszą dodatkowych kosztów na usuwanie usterek, czy wad. Budując zgodnie z kontraktem, dbają o minimalizowanie również własnych, dodatkowych kosztów.

viaTOLL dla nowych dróg
Rozwój sieci dróg krajowych finansowany jest ze środków budżetowych i funduszy unijnych oraz z Krajowego Funduszu Drogowego.

Od lipca 2011 roku na autostradach zarządzanych przez GDDKiA oraz wybranych drogach ekspresowych i krajowych, obowiązuje elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Systemem objęte zostały pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - w tym pojazdy osobowe z przyczepami.

Stawki za przejechanie 1 kilometra uzależnione są od kategorii drogi (autostrada, droga ekspresowa i krajowa), dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz norm emisji spalin (wg. klasyfikacji Euro).
Pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony oraz motocykle, objęte są opłatami wyłącznie na autostradach.

Przychody
Przychody z elektronicznego systemu poboru opłat oraz systemu manualnego poboru opłat viatoll, wyniosły łącznie od 1 lipca 2011 roku do 16 grudnia 2014 r. 3 892 647 687,40 zł.
W 2014 roku przychody wyniosły 1 377 668 042,05 zł, w tym z elektronicznego systemu poboru opłat (ETC ) 1 194 142 851,64 zł, a z manualnego (MTC ) 183 525 190,41 zł.
Sieć dróg płatnych objęta systemem viaTOLL w 2014 r. zwiększyła się o 266,29 km.
Suma wszystkich odcinków płatnych objętych systemem viaTOLL wynosi 2 919,29 km.

Obecnie w Polsce przy drogach pod zarządem GDDKiA działają 32 Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II i III, w tym 22 zlokalizowane są przy autostradach na A1, A2, A4, A18, a 10 obiektów na drogach klasy w tym m.in. S3, S7 i S17.

Kolejne 22 wydzierżawione obiekty MOP, będą systematycznie udostępniane podróżnym, w celu dalszej poprawy standardu obsługi kierowców.

GDDKiA prowadzi kolejne przetargi na dzierżawę MOP zlokalizowanych zarówno przy autostradach jak i drogach ekspresowych.

W 2014 roku uruchomiono 13 Miejsc Obsługi Podróżnych 6 obiektów na A2: Nowostawy, Niesułków, Parma, Polesie, Brwinów Pn. i Brwinów Pd., 3 na A1: Mszana Pn. i Rowień Wsch. Machnacz PN, 3 na A4: Kłaj, Stanisławice, Rudka , 1 na S8: Michałowice Pn.

Dzierżawa nieruchomości MOP generuje przychody, które systematycznie zasilają budżet Krajowego Funduszu Drogowego.

W 2014 roku (I-XI) - wpływy wyniosły 98,3 mln zł.

Sprawne zarządzanie
"Utrzymaj Standard" to kompleksowy model utrzymania dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. Długość odcinków dróg będących w utrzymaniu w tym modelu, wynosi 1 219,52 km. Wartość umów to 1 090 028 667,18 zł.

Umowy zawierane są na okres około 72 miesięcy.

GDDKiA opracowała nowe standardowe dokumenty dla postępowań przetargowych na utrzymanie w modelu "Utrzymaj standard". Pierwsze postępowanie wykorzystujące te dokumenty zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku przez GDDKiA Oddział w Łodzi. Kolejne - Zielona Góra, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa i Wrocław - najprawdopodobniej w styczniu i lutym 2015 r. Od przyszłego roku ruszą także pierwsze kontrakty obszarowe w "Utrzymaj Standard" w Oddziale w Gdańsku.

GDDKiA wprowadziła nowe zapisy zmieniające zasady rozliczania Wykonawców z realizacji usługi przy zachowaniu podstawowych zasad oceny wskaźników i swobody dla Wykonawców. W ramach zmian, dodano wiele zapisów mających na celu płynną realizację zadania oraz jak najlepszy efekt dla użytkowników dróg.

Dotychczas podpisano 26 umów na utrzymanie w modelu "Utrzymaj standard", w tym 21 z firmami polskimi lub z udziałem polskiego kapitału.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poza realizacją programu budowy dróg krajowych wykonuje szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Należą do nich m.in. przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowa skrzyżowań, budowa kładek dla pieszych i zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Od 2009 roku projekty przygotowywane i realizowane przez GDDKiA, podlegają zapisom unijnej dyrektywy o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Komunikacja społeczna
W 2014 roku, m.in. w ramach obchodów 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, w każdym z oddziałów GDDKiA odbyły się dni otwarte w laboratoriach drogowych GDDKiA. Pokazano szerokiej publiczności zasady budowania bezpiecznych dróg, a także metody sprawdzania ich jakości.

Odbyły się także ćwiczenia służb ratunkowych.

Dla dzieci i młodzieży przeprowadzono kilka akcji edukacyjnych i informacyjnych.

Dla promocji numeru całodobowej informacji drogowej 19 111 przeprowadzono kampanię społeczną w ogólnopolskich stacjach radiowych.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL