Jak magazynować oleje i smary?

Jak magazynować oleje i smary?

Oleje i smary to substancje muszące pozostać pod szczególnym nadzorem. Wymagają starannego przechowywania i transportu, w przeciwnym razie stracą swoje właściwości, a w skrajnych wypadkach mogą nawet stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Warunki magazynowania
Oleje i smary muszą być zabezpieczone przed dużymi zmianami temperatury i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami (http://www.ec.bialystok.pl/RESOURCE/File/Przetargi/Instrukcje/I-%20DW-4.pdf). Oryginalne opakowania otwiera się dopiero wtedy, gdy chce się wykorzystać dany towar. W pozostałym razie smary i oleje muszą być zamknięte w odpowiednich pojemnikach. Każde opakowanie z tego typu substancją należy dokładnie oznakować, tak by każdy mógł się zorientować, z jakimi produktami ma do czynienia. Zabronione jest również przelewanie olejów do opakowań zastępczych, chyba że są to pojemniki przystosowane właśnie do przechowywania tego typu substancji.

Przelewanie olejów i smarów do kontenerów zakupionych na przykład na stronie http://www.polkont.pl musi się odbywać według jasno określonych procedur. W przypadku gdy pojemnik ulegnie uszkodzeniu, należy miejsce wycieku natychmiast zabezpieczyć i zneutralizować wyciek. Magazyny przechowujące oleje i smary nie mogą być wybudowane z materiałów łatwopalnych, muszą też być oddzielone od reszty pomieszczeń metalowymi drzwiami o odpowiedniej szczelności. Wnętrze magazynu należy wyposażyć w sprawną wentylację, konieczne jest również utrzymanie stałej temperatury i wilgotności powietrza. Wszystkie instalacje elektryczne przebiegające przez magazyn powinny charakteryzować się budową przeciwwybuchową. Obowiązkowe jest wyposażenie magazynu w sprzęt przeciwpożarowy i przeszkolenie załogi w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Okres ważności
Warunki przechowywania olejów i smarów mają niebagatelne znaczenie dla zachowania parametrów jakościowych. Ale to nie wszystko. Przygotowując towar do magazynowania, trzeba jeszcze uwzględnić jego termin przydatności. Maksymalny okres przechowywania olejów to około trzy lata, w przypadku smarów – jeden rok do dwóch lat. Dokładny okres przydatności substancji określa producent i to do tych zaleceń należy się zawsze stosować, jeśli zależy nam na zachowaniu jakości produktu. Okres przydatności olejów i smarów zależy jednak również od rodzaju opakowania oraz warunków przechowywania. Mówiąc inaczej, olej może mieć okres przydatności określony np. na 3 lata, ale wskutek złego przechowywania ten okres zdecydowanie się skróci. Należy też bardzo uważać na pompy i urządzenia dystrybucyjne i do ich czyszczenia używać wyłącznie specjalistycznych preparatów.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL