Badania kierowców zawodowych: jakie są wymagane?

Badania kierowców zawodowych: jakie są wymagane?

Kierowcy muszą wykonywać takie same badania, jak inni pracownicy, ale ze względu na charakter swojej pracy objęci są obowiązkiem robienia dodatkowych testów, np. psychologicznych. Wszystkie badania, którym musi się poddać kierowca, są opłacane przez pracodawcę.


Kierowcy zawodowi pod szczególnym nadzorem
Dlaczego kierowcy zawodowi nie są objęci tymi samymi regulacjami, co reszta kierowców, skoro zarówno jedna, jak i druga grupa może stanowić zagrożenie na drodze? Dodatkowe badania dla kierowców zawodowych wynikają z tego, że muszą oni kierować pojazdem również wtedy, gdy warunki na drodze są niekorzystne, źle się czują lub są zmęczeni – zwykli kierowcy w takich sytuacjach mogą po prostu nie zasiadać za kółkiem. Właśnie ze względu na obowiązki służbowe kierowca zawodowy musi spełniać wyższe kryteria zdrowotne. Podczas swojej pracy kierowcy przez wiele godzin pozostają w jednej pozycji, są narażeni na stres, hałas, spaliny, nierzadko muszą pracować w godzinach nocnych – te czynniki powinny być uwzględniane w trakcie badań lekarskich. Obowiązek badań dotyczy także kierowców zatrudnionych na umowie zlecenia.

Rodzaje badań
Kierowcy zawodowi podlegają Prawu o ruchu drogowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062351701). W myśl tych przepisów, przed podjęciem pracy kierowca przechodzi badania wstępne (ogólne, okulistyczne, neurologiczne) i badania pomocnicze. W tej drugiej grupie znajdują się badania audiometryczne tonalne, testy sprawności psychoruchowej, testy oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, kierowcom można jeszcze zlecić wykonanie EKG oraz oznaczenie poziomu glukozy. Ten sam zakres badań obowiązuje także podczas badań okresowych. Badania okresowe wykonywane są co pięć lat, a w przypadku kierowców po 60 roku życia teksty powtarza się co 30 miesięcy. Pełen zakres badań pracowniczych dla kierowców wykonywany jest w takich miejscach, jak gabinet medycyny pracy w Augustowie – na wizytę można się umówić za pośrednictwem formularza opublikowanym na stronie www.medycynapracyaugustow.pl.

Badania wzroku
Badania okulistyczne budzą sporo wątpliwości, ale na szczęście nie każda wada wzroku jest traktowana automatycznie jako czynnik dyskwalifikujący. Krótkowzroczność albo dalekowzroczność uniemożliwia podjęcie pracy jako kierowca dopiero wtedy, gdy badania okulistyczne potwierdzą obecność innych chorób narządu wzroku. Ale już astygmatyzm jest traktowany jako przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów wymagających prawa jazdy kategorii C, D oraz E.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL