Transport chemii płynnej - jak właściwie przeprowadzić

Transport chemii płynnej - jak właściwie przeprowadzić

Przewóz płynnych substancji chemicznych jest wielkim wyzwaniem dla firm transportowych. Wymaga bowiem szczególnie ścisłego utrzymywania standardów bezpieczeństwa, które wskazane są w różnych przepisach.


Przedsiębiorstwa, które decydują się na krajowy bądź międzynarodowy transport chemii płynnej, muszą spełnić określone wymogi, które wynikają z przepisów krajowych i międzynarodowych. Materiały te muszą być przewożone w specjalnie oznakowanych cysternach, kontenerach lub autocysternach. Specjalnymi wymogami bezpieczeństwa objęte są materiały niebezpieczne należące do klas ADR 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 oraz materiały wymagające utrzymania temperatury, neutralne, rozpuszczalniki, żywice i inne.

Bezpieczniej z ADR
Spośród regulacji prawnych jedną z najważniejszych jest konwencja ADR, czyli międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Obowiązuje ona w blisko 50 krajach (w Polsce od 1975 r.). Jest to dokument nowelizowany co dwa lata (zawsze w roku nieparzystym). Zgodnie z nim od 2003 r. przewoźnicy oraz firmy – odbierając bądź wysyłając materiały niebezpieczne, a także wykonując zlecenia związane z transportem drogowym towarów i ładunków niebezpiecznych – muszą zatrudnić doradcę ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR). Jest to osoba, która posiada odpowiednie kompetencje do wprowadzania procedur i instrukcji bezpieczeństwa – zgodnie z wymogami konwencji. Oprócz tego przygotowuje ona roczne sprawozdania dla wojewody.

Konwencja zawiera również szczegółowe regulacje dotyczące warunków, które należy spełnić przy międzynarodowym transporcie materiałów niebezpiecznych. Posiada ponadto dwa załączniki (A i B), które z kolei zawierają przepisy regulujące warunki międzynarodowego transportu drogowego poszczególnych materiałów niebezpiecznych (13 klas zagrożenia).

Pojazdy transportujące substancje niebezpieczne poznać można po pomarańczowej odblaskowej tablicy informacyjnej o wymiarach 40x30 cm. Zawiera ona numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (w liczniku dwie lub trzy cyfry) oraz numer rozpoznawczy materiału (w mianowniku cztery cyfry; źródło: http://www.akademia-tp.pl/konwencja-adr.htm).

ISO 9001:2008 i SQAS
Podczas transportu chemii płynnej znaczenie mogą mieć także procedury ISO 9001:2008 oraz SQAS. Pierwsza z nich to norma międzynarodowa dotycząca systemów zarządzania jakością. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy organizacje muszą np. potwierdzić swoją zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu, który spełnia oczekiwania klienta. Natomiast SQAS jest systemem zapewniającym bezpieczne, zgodne z normami ochrony środowiska oraz najwyższymi normami jakości mycie zbiorników, którymi transportowane są płynne substancje chemiczne. Dotyczy to więc m.in. cystern czy kontenerów.

Transport płynnych substancji chemicznych jest więc specyficznym rodzajem świadczenia usług przewozowych, który wymaga przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest sprawdzenie, czy dany przewoźnik, taki jak np. firma P.P.H.U. RAWSKI ,posiada stosowne uprawnienia i zaplecze logistyczne do wykonywania zleceń tego rodzaju.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL