164 mln zł przychodów z opłat na A4

164 mln zł przychodów z opłat na A4

Przez trzy pierwsze kwartały 2014 roku przychody z poboru opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków wyniosły 163,842 mln zł.

Stanowi to 8,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Wówczas była to kwota 150,941 mln zł.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku średni dobowy ruch na autostradzie z Krakowa do Katowic wynosił 34 231 pojazdów i wzrósł o 8% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. W przypadku samochodów osobowych, średni ruch dobowy w tym okresie wzrósł o 7,7% do 28 769 pojazdów, z kolei przychody z poboru opłat od samochodów osobowych wyniosły 113,434 mln zł. To kwota o 7,8% wyższa niż po trzech kwartałach 2013 roku.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o około 9,8% do 5 463 pojazdów w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wyniosły 50,409 mln zł, czyli wzrosły o 10,2% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku.

Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

"W opinii zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ale wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady” - czytamy w komunikacie Stalexport Autostrady.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL