Droższe czynsze leasingowe?

Droższe czynsze leasingowe?

scania-P

W dniu 8 listopada 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał pytanie prawne Sądu Wojewódzkiego z Wrocławia odnośnie sporu jednej z firm leasingowych z wrocławską Izbą Skarbową. Rzecz dotyczy podatku VAT od ubezpieczeń na przedmioty leasingu. Spór powstał, gdy Izba Skarbowa zakwestionowała sposób naliczania podatku od umowy leasingowej, w której finansujący nie dolicza 22-procentowego podatku od polis ubezpieczeniowych (zwolnionych z VAT) wchodzących w skład czynszów leasingowych. Wrocławski fiskus uznał jednak inaczej. Podstawę opodatkowania należy powiększyć o koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu, który także jest doliczany do rat. Według organów skarbowych jest on nierozerwalnie związany z leasingiem.


W odpowiedzi na uchwałę NSA wypowiedział się też Związek Polskiego Leasingu, który uważa, że nie istnieją powody do gwałtownych reakcji zarówno firm leasingowych jak i klientów, a podstawową sprawą jest oczekiwanie na jednoznaczne rozstrzygnięcie w skali kilku toczących się postępowań. Jednocześnie zgodnie z informacjami posiadanymi przez ZPL firmy toczące aktualnie spory w tej sprawie, będą dążyć do wykorzystania wszelkich możliwych instancji, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i środków dla jednoznacznego wyjaśnienia tego problemu. Ich argumentacja opiera się na wielu interpretacjach organów skarbowych oraz uchwale Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z roku 1998, które potwierdzały zasadność stosowanego podejścia. Została ona też potwierdzona w opiniach renomowanych doradców podatkowo-prawnych.

Naszym zdaniem NSA wyprzedził chyba jednak trochę rzeczywistość, gdyż w prawodawstwie Unii Europejskiej powstaje dopiero projekt dyrektywy, która ma stanowić, że gdy ubezpieczenie jest elementem większej całości, wówczas powinno być traktowane na zasadach właściwych dla danej usługi. Doliczony do usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu podatek VAT, oczywiście przedsiębiorcy będą mogli sobie odliczyć.

motoleasing.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL