Zysk netto ATC Cargo po trzech kwartałach 2010 r.

Zysk netto ATC Cargo po trzech kwartałach 2010 r.

ATC Cargo - notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego - po trzech kwartałach 2010 r. wypracowała blisko 57 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost o odpowiednio 148 i 880 proc.

 W trzecim kwartale br. spółka wygenerowała 21,7 mln zł przychodów oraz ponad 484 tys. zł zysku netto. W sierpniu ATC dokonało korekty prognoz w górę zgodnie, z którą na koniec  2010 r. przychody ze sprzedaży wyniosą 65 mln zł, a zysk netto 1,3 mln złotych. Na koniec III kwartału br. prognoza została zrealizowana w około 87,6 proc. na poziomie przychodów oraz 92,7 proc. planowanego na cały rok zysku netto.

- Trzeci kwartał br. był dla Spółki bardzo udany, szczególnie pod względem sprzedaży, która w raportowanym okresie osiągnęła poziom 7,6 mln zł w miesiącu wrześniu. Pracowaliśmy także nad realizacją wdrożenia oprogramowania B2B, które pomoże w integracji danych ATC Cargo, klientów oraz wykonawców. Chcemy, aby zakupiony system był w pełni zintegrowany z dotychczas działającymi w firmie systemami informatycznymi. Mamy nadzieję, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, uda się ten proces zakończyć najpóźniej w IV kwartale 2011 roku. Pod koniec lipca  podpisaliśmy także istotną umowę z siecią Jysk sp. z o.o. Przedmiotem tej umowy jest kompleksowa obsługa w zakresie spedycji operacji portowych, obsługi celnej oraz transportu drogowego. Roczna wartość tej umowy to ok. 7 mln złotych. Warto dodać, że ta umowa stanowi realizację przyjętej przez nas strategii rozwoju. - mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo.

We wrześniu NWZA zadecydowało o przeprowadzeniu prywatnej emisji akcji z wyłączeniem praw poboru.  ATC Cargo  planuje pozyskać ok. 2,2 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na rozwój własnych struktur oraz konsolidację rynku. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 400.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, przy czym szczegółowe zasady oferowania akcji serii D, w tym również uwzględniające ewentualne zasady uprzywilejowania dla akcjonariuszy zostaną przygotowane przez zarząd spółki.  

- Środki z emisji akcji serii D planujemy przeznaczyć na m.in. rozwój własnych struktur. Pozwoli nam to na lepszą optymalizację procesów na poziomie kosztowym, a w konsekwencji na dalsze wzrosty rentowności, które były już odczuwalne w sierpniu br. roku, kiedy to zdecydowaliśmy się na podniesienie rocznych prognoz finansowych o 30 proc. na poziomie przychodów i o 25 proc. na poziomie zysku netto. - komentuje Artur Jadeszko.

Źródło: ATC Cargo

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL