Otwarcie DW-650 Węgorzewo - Banie Mazurskie

Otwarcie DW-650 Węgorzewo - Banie Mazurskie

Rok po oddaniu do użytku odcinków Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap, ukończono kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 650, czyli 24 kilometrowy odcinek między Węgorzewem i Baniami Mazurskimi.

Trasa została wzmocniona i poszerzona. Dodatkowo przebudowano 23 skrzyżowania, powstało ponad 16 km ciągów pieszych i rowerowych, 28 zatok autobusowych, przejścia dla pieszych, przebudowano oświetlenie i odwodnienie drogi, zainstalowano instrumenty zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Koszt tego projektu zamknął się w kwocie 73,6 mln zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 wyniosło 45,7 mln zł. - Zakończony etap to olbrzymia część całego kontraktu - mówi Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

- Finalizacja wszystkich robót na tym odcinku nastąpi po ukończeniu etapu drugiego, który obejmuje budowę parkingu przed miejscowością Miczuły, rozbudowę drogi powiatowej z kanalizacją deszczową w Baniach Mazurskich oraz miejskiego odcinka w Węgorzewie wraz budową nowego mostu. Roboty te zakończą się już w pierwszej połowie 2015 roku - dodaje dyrektor.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL