Myto na polskich drogach od 1 lipca 2011 r.

Myto na polskich drogach od 1 lipca 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2011 r. na niektórych odcinkach polskich dróg publicznych zacznie obowiązywać elektroniczny system poboru opłaty za przejazd po drogach krajowych. Opłatę elektroniczną będą musieli uiszczać użytkownicy dróg poruszający się po nich trzema rodzajami pojazdów: pojazdami lub zespołami pojazdów powyżej 3,5 t. dmc do 12 t dmc (kategoria 1); powyżej 12 t. dmc (kategoria 2); autobusami (kategoria 3).

Rozliczenie opłaty elektronicznej (myta) odbywać się będzie poprzez pomnożenie liczby przejechanych km przez stawkę za 1km odpowiadającą danej kategorii pojazdu. Wysokość stawki za przejazd 1 km drogi krajowej zostanie zróżnicowana ze względu na dwa czynniki: klasę emisji spalin jaką spełnia dany pojazd. Premiowane w tym względnie będą samochody bardziej ekologiczne, o wyższej klasie emisji (Euro) np. najniższa stawka będzie obowiązywała dla pojazdów min. Euro 4, najwyższa dla pojazdów max. Euro 2; klasę drogi - przyjęty został podział na drogi klasy A i S (autostrady i drogi ekspresowe) oraz klasy GP i G (drogi krajowe).
 
Sieć dróg krajowych na których ma obowiązywać opłata elektroniczna nie została jeszcze ostatecznie ustalona i ogłoszona w drodze rozporządzenia. Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (
www.mi.gov.pl) zamieszczony został jedynie projekt takiego aktu prawnego z którego wynika, że początkowo nie będzie to znacząca liczba oraz długość. Jednakże z chwilą gdy będą oddawane do użytku kolejne zmodernizowane lub wybudowane drogi krajowe oraz autostrady, Minister Infrastruktury będzie zobligowany do zmiany rozporządzenia poprzez dodanie nowych odcinków.

Przejazd po drogach niższej kategorii (GP i G) będzie zgodnie z projektowanym rozporządzeniem tańszy niż korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych. Od dnia 3 listopada 2010 r. rozpoczęły się prace wdrożeniowe nowego systemu polskiego myta. W chwili obecnej planuje się, że zastąpi on w całości dotychczasowe winiety dziurkowane i naklejane na szyby pojazdów.  Uiszczenie opłaty będzie możliwe w dwojaki sposób: przy użyciu elektronicznego urządzenia instalowanego w kabinie pojazdu (urządzenie takie dostarczane będzie przez operatora systemu po uprzednim podpisaniu umowy i zarejestrowaniu w systemie płatności elektronicznej - rozwiązanie analogiczne stosowane jest w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech); poprzez wniesienie opłaty w punktach poboru opłat.

Jak dotychczas kontrolą uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych zajmować się będzie Inspekcja Transportu Drogowego, która na potrzeby nowego systemu zostanie wyposażona w 100 pojazdów patrolowych umożliwiających zdalną kontrolę czy w samochodzie zainstalowany jest elektroniczne urządzenie do rozliczania myta, czy działa ono prawidłowo oraz czy na rachunku podmiotu korzystającego z drogi znajdują się środki finansowe.

Źródło: Inspekcja Transportu Drogowego

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL