Zmiany na A1 z Rybnika do Żor

Zmiany na A1 z Rybnika do Żor

Od wtorku 29 kwietnia na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Rybnik i węzłem Żory pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Są one związane z przystąpieniem do robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa na autostradzie.

Zakres robót na A1 obejmuje korektę nawierzchni jezdni oraz usprawnienie odwadniania. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przywrócić maksymalną dozwoloną prędkość przejazdu po autostradzie.

W tym celu zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia jezdni, ułożone zostaną dodatkowe elementy odwodnienia przy krawędzi jezdni. Ponadto, zostanie ułożona nowa nawierzchnia, nadająca jezdni odpowiedni kształt rampy drogowej, co ułatwi odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Wykonawca odtworzy też oznakowanie poziome i wprowadzi nową organizację ruchu.

W pierwszym etapie, który rozpacznie się 29 kwietnia z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót przygotowawczych jezdnie autostrady A1 w obydwu kierunkach zostaną zawężone do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

Drugi etap przewiduje całkowite zamknięcie dla ruchu jezdni realizacji Gliwice - Gorzyczki. W tym czasie cały ruch zostanie poprowadzony dwukierunkowo po jednej trzy pasowej jezdni, z wykorzystaniem dwóch pasów dla relacji Gorzyczki - Gliwice oraz pozostałego pasa w kierunku przeciwnym (Gliwice - Gorzyczki).

GDDKiA zakłada, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i odpowiednim zaangażowaniu wykonawcy zakończenie robót oraz przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest do końca czerwca tego roku.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL