Bezpieczna droga, to droga dobrze oznakowana

Bezpieczna droga, to droga dobrze oznakowana

Jak podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Należy dbać o właściwe oznakowanie dróg, zwłaszcza w dobie starzejącego się społeczeństwa i kierowców.

Takie wnioski wysnuto z konferencji konsultacyjnej „Propozycja standardów oznakowania poziomego dróg publicznych w UE”, która odbyła się 5 marca w Warszawie.

Na stronie internetowej Polskiego Kongresu Drogowego czytamy, że kwestia oznakowania to jeden z całej gamy problemów związanych z utrzymaniem dróg, z czym nie radzą sobie niemal wszystkie kraje europejskie. Kryzys spowodował obcięcie funduszy na remonty i bieżące utrzymanie dróg niemal wszędzie.

- Przez wiele lat patrzyliśmy z zazdrością na nowoczesne drogi na zachód od nas. Teraz, gdy mamy tysiące kilometrów nowych dróg, ze zdumieniem zauważamy, że mamy drogi często w lepszym stanie niż w krajach "starej Europy". To jest zrozumiałe w sytuacji, gdy są nowe, ale też przestroga, co może stać się za kilka lat, gdy zaniedbamy sprawę utrzymania dróg - mówił Zbigniewa Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego podczas obrad.

Bezpośrednim powodem zwołania konferencji stała się propozycja Federacji Drogowej Unii europejskiej ERF przyjęcia nowego standardu oznakowania poziomego, jako części pakietu działań dla polepszenia stanu infrastruktury drogowej. Jej założenia zaprezentował Konstandinos Diamandouros, sekretarz zespołu ds. oznakowania powołanego przez ERF.

Temat należy podjąć między innymi ze względu na czynniki demograficzne. W 2011 roku w krajach UE ludzie w wieku ponad 65 lat, stanowili 17,5 procebt. W roku 2020 ten odsetek zwiększy się do 23,6, a około roku 2050 ustabilizuje się na poziomie 29 procent. - Starsi ludzi gorzej widzą, mają obniżony czas reakcji, a jednocześnie chcą i coraz dłużej są mobilni. Dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych użytkowników dróg, trzeba zadbać o infrastrukturę, w tym poprawić oznakowanie - podkreślił Diamandouros.

ERF proponuje przyjęcie we wszystkich krajach unijnych standardu oznakowania., w którym minimalna szerokość pasa to 150 mm, minimalny poziom odblaskowości na suchej jezdni wyniesie 150 mcd/lux/m2 i 35 mcd/lux/m2 dla warunków wilgotnych i deszczowych. Ważne jest też wprowadzanie jednakowych wymiarów i kolorów linii oddzielających pasy ruchu i wyznaczających krawędzie jezdni. Ciągłe linie krawędziowe powinny znajdować się na wszystkich drogach publicznych w terenie niezabudowanym.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL