A4: Nowy wykonawca zakończy inwestycję w ciągu 12 miesięcy?

A4: Nowy wykonawca zakończy inwestycję w ciągu 12 miesięcy?

Budowa ponad 40-kilometrowego odcinka A4 między Rzeszowem a Jarosławiem ma być dokończona w ciągu 14 miesięcy. Przetarg na wybór nowego wykonawcy ogłoszono w piątek, 14 lutego.

Przypomnijmy, że 14 stycznia bieżącego roku odstąpiono od umowy z konsorcjum firm realizujących prace na tym odcinku A4: Polimex Mostostal S.A. i Doprastav a.s. Powodem było nie wywiązywanie się konsorcjum z zapisów kontraktowych oraz duże opóźnienia w realizacji kontraktu. Na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe wynosiło 69%, natomiast upływ czasu 105%. Koniecznym więc stało się wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy budowę. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót przez dotychczasowego Wykonawcę. Przygotowano także dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu.

Kamień Milowy w 12 miesięcy
Nowy wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tzw. Kamienia Milowego co oznacza, że w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ukończy roboty i uzyska pozwolenia na użytkowanie w zakresie jednej jezdni autostrady A4 od węzła Rzeszów Wschód (bez węzła) do węzła Wierzbna, węzła Łańcut oraz węzła Przeworsk. Zadanie to jest współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konsorcjum budujące ten odcinek A4 nie realizowało także swoich zobowiązań wobec podwykonawców, a także usługodawców i dostawców. Wobec tego GDDKiA, która jest inwestorem uruchomiła dostępne środki prawne i rozpoczęła wypłatę pieniędzy podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, mimo, że nie są to podmioty z którymi zawarła umowy. Działania takie są stosowane w sytuacji, kiedy generalni wykonawcy nie regulują swoich zobowiązań wobec tych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Umożliwiają to obowiązujące przepisy prawa: Kodeks Cywilny art. 647 oraz specustawa z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców.

Pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom
Do tej pory na kontrakcie A4 Rzeszów-Jarosław, w ramach solidarnej odpowiedzialności określonej Kodeksem Cywilnym poszkodowani przedsiębiorcy otrzymali od GDDKIA 85 mln zł. Kolejne 140 mln zł zostały wypłacone 240 usługodawcom i dostawcom na podstawie tzw. dyspozycji zapłaty. Dodatkowo wszczęta została procedura składania wniosków na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności. Do tej pory złożonych zostało 17 wniosków na kwotę niespełna 1,8 mln zł.

Oznacza to, że ci, którzy należycie wykonali swoją pracę dostali należne pieniądze nie od tych, z którymi zawarli umowy (czyli od generalnego wykonawcy), a zastępczo bezpośrednio od inwestora (czyli GDDKiA). Generalna Dyrekcja, postępując zgodnie z przepisami prawa, odzyskuje od generalnych wykonawców kwoty wypłacone ich podwykonawcom. GDDKiA płaci bowiem tylko raz za pracę wykonaną na swoich budowach. W ten sposób dba o interes Skarbu Państwa.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL