GDDKiA naruszyła istotne postanowienia kontraktów

GDDKiA naruszyła istotne postanowienia kontraktów

Z informacji przekazanych przez Polimex wynika, że 14 stycznia to konsorcja wypowiedziały kontrakty podpisane z zamawiającym, tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i odstąpiły od realizacji prac budowlanych.

Chodzi oczywiście o autostradę A1 na odcinku Stryków - Tuszyn, autostradą A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław oraz drogę ekspresową S-69 na odcinku Bielsko-Biała - Żywiec.

"Odstąpienie od kontraktów i zakończenie robót budowlanych na tych odcinkach autostrad A1, A4 i drogi ekspresowej S69, spowodowane jest nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w sumarycznej kwocie ponad 2 mld zł"- czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Polimex-Mostostal.

Naruszenia istotnych postanowień kontraktów przez zamawiającego, w tym odrzucanie uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za prace, były zdaniem spółki przedmiotem obszernej korespondencji między konsorcjami wykonawczymi a GDDKiA.

"Konsorcja, mając na uwadze możliwość polubownego rozwiązania tej sytuacji, wielokrotnie występowały do GDDKiA o naprawienie uchybień w celu umożliwienia realizacji budów. Nie przyniosło to jednak skutku" - wyjaśnia Polimex.

W dalszej części oświadczenia możemy przeczytać, że konsorcja wystąpiły z takimi żądaniami, bowiem złożone do GDDKiA roszczenia finansowe i przedłużające się „procedury akceptacji przez GDDKiA poniesionych przez przedsiębiorstwa kosztów dodatkowych” nie gwarantowały uzyskania zapłaty tych kwot bez długotrwałych rozstrzygnięć sądowych.

Polimex-Mostostal podkreśla, że jest w trakcie procesu głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej oraz że stoją przed nim zadania zrealizowania "wielkich i kluczowych dla polskiej gospodarki" kontraktów na budowę nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Kozienicach oraz Opolu.

"W związku z tym Polimex-Mostostal nie może zaakceptować nadmiernie wydłużonych w czasie procedur rozliczeń finansowych z GDDKiA oraz faktu nieprzedstawienia przez GDDKiA zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za wykonane prace. Wobec nieprzedstawienia w terminie wymaganych zabezpieczeń zapłaty, konsorcja wykonawcze wypowiedziały kontrakty GDDKiA" - podsumowuje Polimex w swoim oświadczeniu.

Oświadczenie o podobnej treści przedstawiła również firma Doprastav S.A. Oddział w Polsce będąca partnerem Polimexu w obu kontraktach. Spółka informuje, że 14 stycznia o godzinie 8:20 konsorcja złożyły oświadczenie o odstąpieniu od realiazji kontraktów zawartych z GDDKiA "z powodu braku udzielenia przez GDDKiA gwarancji zapłaty (dot. Kontraktu S69) lub dostarczenie przez GDDKiA gwarancji niespełniających wymogów ustawowych (dot. kontraktu A1 i A4)."

GDDKiA poinformowała o tym, że budowa odcinków autostrad A1 i 4, które realizował Polimex-Mostostal, zostanie dokończona z nowymi wykonawcami, a wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na kontynuacje prac. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapewnia, że decyzja nie przyczyni się do utraty finansowania unijnego na budowę polskich dróg.

GDDKiA podkreśla przy tym, że zależy jej na tym, żeby wspomniane odcinki autostrad zostały jak najszybciej oddane do użytku kierowcom. Jan Krynicki, rzecznik prasowy inwestora, mówił w TVP Info, że nie jest w stanie zadeklarować konkretnego terminu, w którym drogi będą gotowe. - Jesteśmy uzależnieni od wielu procedur - wyjaśnił.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL