Dla MIR Via Baltica priorytetem

Dla MIR Via Baltica priorytetem

Jak podaje Radio Białystok, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju za priorytet uznaje budowę trasy Via Baltica.

Rzeczni resortu wyjaśnia, że właśnie z tego powodu wszystkie zadania od Warszawy aż do granicy z Litwą, składające się na Via Baltica zostały ujęte w programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015.

W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku ujęto planowane odcinki trasy od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. To na podstawie tego dokumentu przygotowane zostaną priorytety do zrealizowania w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

Piotr Popa, rzecznik Mir, potwierdza, że trasa S61 z Ostrowi do Budziska znajduje się w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Inwestycja będzie traktowana priorytetowo w nowej perspektywie finansowej. Ze względu na swój transgraniczny charakter, zadanie to zgłoszono do finansowania z nowego instrumentu finansowego UE Łącząc Europę.

Odcinek obejmujący obwodnicę Suwałk oraz fragment od niej do granicy państwa znalazł się na liście podstawowej. Z kolei trasa od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Augustowa jest na liście rezerwowej. Projekty z listy podstawowej mogą być dofinansowanie w ramach ogłaszanych konkursów, natomiast te z listy rezerwowej muszą czekać na przesunięcia w budżecie.

Jeżeli nie uda się uzyskać środków ze specjalnego programu skupiającego się na budowie dróg w Europie, rozważana jest możliwość sfinansowania drogi S61 ze środków Funduszu Spójności. Wciąż trwają prace nad założeniami do nowej perspektywy UE 2014-2020 i ostateczny kształt realizacji inwestycji może ulec zmianie.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL