Odbiory na A1 dobiegają końca

Odbiory na A1 dobiegają końca

Między Czerniewicami a Pikutkowem na autostradzie A1 kończą się prace odbiorowe prowadzone przez odpowiednie służby i pracowników GDDKiA. Otwarcia trasy należy się spodziewać w przyszłym tygodniu.

Wykonawca prac na bieżąco uzupełnia elementy wskazane w trakcie odbiorów. Ustawiane są dodatkowe znaki pionowe i bariery ochronne, trwają również prace porządkowe i wykończeniowe. w mijającym tygodniu na trasie z Czerniewic do Pikutkowa czynności odbiorowe prowadziły między innymi odpowiednie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, Powiatowe Inspektoraty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przeprowadzony również został audyt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozytywne zakończenie odbiorów pozwoli na uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie pasa jezdnego autostrady o długości 45 km. Tym samym, trasa główna ze wszystkimi elementami zostanie udostępniona kierowcom. Wciąż będą jednak trwały prace na drogach lokalnych i serwisowych.

Na autostradzie nie przewiduje się ograniczenia prędkości, jednak w niektórych miejscach może zostać wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, umożliwiająca wykonawcy dokończenie pozostałych robót.

W ramach udostępnienia autostrady A1 GDDKiA w Bydgoszczy wprowadza pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymają numerację i nowe nazewnictwo, natomiast tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu. Nowe rozwiązania mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i staną się wygodniejsze dla użytkowników drogi.

Na odcinku z Brzezia do Pikutkowa większość prac została wykonana, natomiast na odcinku z Pikutkowa do Kowala prace nadal są kontynuowane. Nasypy są gotowe w 86 procentach, a wykopy w 83. Warstwę wiążącą wykonano w 62 procentach, a ścieralna w 51.

W przyszłym tygodniu planowane są dalsze prace odbiorowe wszystkich wykonanych robót na trasie głównej od Czerniewic do Pikutkowa. Na pozostałych odcinkach planowane są dalsze roboty na trasie głównej, obiektach inżynierskich i kubaturowych.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL