Prawidłowe ciśnienie w oponach ciężarowych - jak sprawdzić i jak skorygować?

Prawidłowe ciśnienie w oponach ciężarowych - jak sprawdzić i jak skorygować?

Odpowiednio dopasowane i konserwowane opony w samochodach pozwalają na jazdę bezpieczniejszą, wygodniejszą oraz dodatkowo wpływają na mniejsze zużycie paliwa.

Analogicznie jest w samochodach ciężarowych. W tym przypadku konieczne jest specjalne dopasowanie nie tylko opon, ale dobranie też właściwego ciśnienia - gdy będzie ono zbyt wysokie lub zbyt niskie, jazda może stać się nie tylko niebezpieczna, ale bardziej kosztowna.

Powietrze w oponie bierze na siebie większość obciążenia podczas jazdy samochodu ciężarowego. Na obciążenie to składają się zarówno sama masa pojazdu, jak i także znajdujące się w nim towary. Dlatego konieczne jest dopasowanie takiego ciśnienia, aby pozwalało ono na uzyskanie maksymalnej trwałości ogumienia oraz dawało możliwie jak najmniejsze zużycie paliwa.

Jakie ciśnienie będzie prawidłowe?
Ciśnienie powinno być zawsze dobrane do zaleceń producenta pojazdu oraz konkretnego ogumienia. Na stronach internetowych producentów opon można znaleźć specjalne kalkulatory, które obliczają, jaki poziom ciśnienia w oponach jest polecany. Informacje o zalecanym ciśnieniu najłatwiej znajdzie się w instrukcji samochodu.

Jak sprawdzić ciśnienie w oponach?
Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy (ETRTO) sugeruje sprawdzanie ciśnienia w oponach regularnie, najlepiej co dwa tygodnie. Ciśnienie należy sprawdzać zawsze na oponach zimnych, optymalnie po około 3 godzinach od zakończenia jazdy. Im bowiem wyższa temperatura, tym ciśnienie powietrza w oponach jest większe, co może zaburzyć wynik. Warto pamiętać, że pompowanie kół azotem, którego objętość jest niezależna od temperatury, nie zwalnia kierowcy z obowiązku systematycznego sprawdzania ciśnienia ogumienia. Do pomiarów należy wykorzystać manometr spełniający normy i certyfikaty. Niektóre firmy stosują czujniki ciśnienia opon w trzpieniach.

Ciśnienie w oponach nie jest stałe i zależy od wielu czynników, w tym od przenikania powietrza przez oponę na zewnątrz, od temperatury (zimno obniża ciśnienie, ciepło podwyższa), także spadki ciśnienia mogą powodować uszkodzenia opony, nawet niewielkie, dlatego zawsze przy sprawdzaniu wartości ciśnienia warto też ocenić stan techniczny opon. Zaleca się sprawdzić stan felgi oraz wentyla lub wkładki zaworowej, które też wpływają na poziom ciśnienia. Dodatkowo koniecznie trzeba skontrolować ciśnienie w kole zapasowym.

Jak zmienić ciśnienie w oponach?
Prace trzeba wykonać w specjalistycznym serwisie samochodowym dysponującym niezbędnym do tego zapleczem. Opony ciężarowe, a także inne powyżej 3,5 atmosfer (1 bar = 100 kPa, 1 bar ? 1 atm atmosfera) należy pompować zawsze w przeznaczonych do tego klatkach ochronnych ze względu na ryzyko ich wybuchu. Nigdy nie należy korygować poziomu ciśnienia w rozgrzanej oponie. Nawet niewielkie różnice mogą wpłynąć negatywnie na trwałość opony oraz bezpieczeństwo, wygodę i koszty jazdy.

Jeżeli ciśnienie jest niższe od zalecanego:
-gdy różnica między prawidłowym a obecnym mieści się pomiędzy -0,3 a -0,5 atm, należy dokonać skorygowania ciśnienia
-gdy różnica wynosi od -0,6 do -1 atm, należy sprawdzić dodatkowo koło i obręcz
-gry różnica jest większa niż 1 atm, rekomendowany jest demontaż opony wraz z sąsiednią i ich sprawdzenie

Jeżeli ciśnienie jest wyższe od zalecanego:
-gdy różnica między prawidłowym a obecnym ciśnieniem przekracza +0,6 atm, trzeba skorygować ciśnienie


4trucks.pl / www.4opony.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL