Jedź bezpiecznie w okresie Wszystkich Świętych

Jedź bezpiecznie w okresie Wszystkich Świętych

Od 31 października do 3 listopada 2013 r. spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach. Kierowców samochodów ciężarowych będzie obowiązywał zakaz ruchu.

Dla zminimalizowania utrudnień wszędzie, gdzie będzie to możliwe, wstrzymane będą prace remontowe na drogach krajowych.

Dla poprawy płynności ruchu na drogach w okresie świątecznym (1-3 listopada) zostały wstrzymane, tam gdzie to możliwe, prace remontowe i modernizacyjne, a w miejscach, gdzie będzie taka konieczność, ruch będzie sterowany ręcznie. Oddziały GDDKiA będą współpracowały z innymi zarządcami dróg na drogach dojazdowych w miastach.

Aby zapewnić kierowcom bezpieczne poruszanie się GDDKiA planowana jest również współpraca z Policją, która umożliwi podejmowanie natychmiastowych działań w celu należytego utrzymania przejezdności dróg. W ramach ułatwień dla kierowców podobnie jak przed rokiem przeprowadzono również weryfikację oznakowania w rejonie cmentarzy.

W dniu 31 października, w godzinach od 18.00 do 22.00 i 1 listopada od 8.00 do 22.00, w całej Polsce będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych dostępne są pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111 oraz w serwisie internetowym GDDKiA w zakładce "Serwis dla kierowców", gdzie można sprawdzić aktualne warunki przejazdu i skorzystać z podglądu dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.


4trucks.pl / policja.pl

Przeczytaj też:
Kolejne drogi krajowe z nośnością 11,5 t od 2017 roku

W momencie wejścia zmian pojazdy o nośności 11,5 tony będą mogły poruszać się po 50 procentach dróg krajowych. System viaTOLL może obsłużyć znacznie więcej transakcji

System poboru opłat viaTOLL funkcjonuje aktualnie na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL pod koniec czerwca 2015 roku

Aktualnie system viaTOLL obejmuje 2917 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. W dniu 30 czerwca tego roku dołączy do niego kolejne 251 km tras. Generalny Pomiar Ruchu również na drogach wojewódzkich

W 2015 roku na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich w kraju zostanie przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu. Rok 2014 w transporcie oczami systemu viaTOLL

viaTOLL to nowoczesny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami zarządzanymi przez GDDKiA, który funkcjonuje od połowy 2011 r. W 2015 roku generalny pomiar natężenia ruchu

Na 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała generalny pomiar natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych. Lepsza nośność polskich dróg

Nowo wybudowane trasy i przebudowane drogi sprzyjają poprawie nośności sieci drogowej w Polsce. Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Dnia 2 stycznia 2015 weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o drogach publicznych. GDDKiA przygotowana na opady śniegu

Co prawda do astronomicznej zimy mamy jeszcze miesiąc to sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już w gotowości.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL