Kiedy powstanie droga S11?

Kiedy powstanie droga S11?

W zeszłym tygodniu obradował parlamentarny zespół ds. budowy drogi ekspresowej S11.

Na razie nie widać szans na przyspieszenie realizacji pozostałych odcinków trasy, która na razie ma dalszy priorytet w działaniach rządu w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Przewodniczący zespołu, Jerzy Polaczek, rozpoczynając posiedzenie powiedział, że zespół ma wspierać i monitorować działania samorządów. Istnieje także potrzeba dalszych jego prac. - 19 marca odbyło się posiedzenie komisji infrastruktury, podczas którego dyskutowano o stanie przygotowań do budowy drogi S11. Prezentowano stanowisko rządu, które sprowadzało się do tego, że rząd nie podjął w tej sprawie kluczowej decyzji w sprawie włączenia tej budowy w perspektywę lat 2014-2020 - przypomniał Polaczek.

Czas rozwiązać problemy komunikacyjne Polski Zachodniej
Przewodniczący powiedział, że widoczne są bardzo istotnie narastające problemy od strony województwa zachodniopomorskiego, z jednej strony jeśli chodzi o relację Kołobrzeg - Koszalin, gdzie następuje pogłębiające się wykluczenie komunikacyjne, z drugiej strony od południa jest to kwestia podjęcia projektowania wyjazdu z województwa śląskiego w kierunku województwa wielkopolskiego w ciągu przyszłej drogi S11.

- Myślę, że w każdym z tych województw ta kwestia jest oceniana i identyfikowana w programach operacyjnych jako inwestycja strategiczna - powiedział Polaczek i przytoczył wypowiedź marszałka województwa wielkopolskiego, Marka Woźniaka, który wskazywał na to, że w obszarze pięciu województw związanych przyszłym przebiegiem drogi ekspresowej, jest zapisane w strategii, że rząd powinien zrealizować budowę drogi S11 w zakresie rozwoju Polski Zachodniej.

- Chcemy uzyskać aktualną informację ze strony właściwych resortów. Chcemy, żeby ten temat był cały czas rzetelnie monitorowany, aby wymusić, w dobrym tego słowa znaczeniu, na przedstawicielach Ministerstwa Transportu i GDDKiA podjęcie tych konkretnych już działań i rozpisanie przetargów, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest przygotowana dokumentacja projektowa - mówił Polaczek i dodał, że zespołowi zależy na tym, by w jasny sposób została przesądzona została kwestia wpisania tego przedsięwzięcia w perspektywę 2014-2020.

S11 ma "dalszy priorytet"
Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu powiedział, że w programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 droga ekspresowa S11 została umieszczona w drugim załączniku. - W praktyce oznacza to, że droga ta mogła uzyskiwać dalszy priorytet w pracach przygotowawczych GDDKiA, w miarę dostępności środków na prace przygotowawcze - wyjaśnił dyrektor.

Waszkiewicz przypomniał o przyjętym załączniku nr 5, gdzie znajdują się inwestycje, na które przetargi mogą być ogłaszane już w roku 2013, na tej liście nie ma jednak drogi S11. - Nasze najważniejsze działania zmierzają do uzupełnienia brakujących odcinków już istniejących dróg ekspresowych, które zostały już rozpoczęte. W tej chwili trwają finalne prace nad załącznikiem nr 6, w którym zostanie określona lista 11 obwodnic, dla których przetargi będą mogły być uruchamiane w 2013 roku. Powinna cieszyć wiadomość, że na tej liście znajdują się dwie obwodnice w ciągu drogi S11 - Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina - dodał dyrektor.

Wyjaśniając kwestię wyboru powyższych obwodnic, Jarosław Waszkiewicz tłumaczył, że budowa trasy ekspresowej S11 rozpoczyna się w miejscach, gdzie występuje uzasadnienie ekonomiczne. - Zaczęliśmy wcześniej od obwodnicy Poznania, w tej chwili kolejną decyzją jest przyznanie środków na obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina - mówił.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL