Bezpieczniej po remontach

Bezpieczniej po remontach

Pasy do skrętów w lewo, wysepki dla pieszych, znaki, utwardzone pobocza i przede wszystkim nowa nawierzchnia to efekt remontów na kolejnych drogach krajowych.

Gotowe są odcinki dróg m.in. na Pomorzu, Opolszczyźnie i Podlasiu.

Kolejne trzy odcinki dróg krajowych 20 i 22 o łącznej długości 14,6 km mają nową nawierzchnię. Nakładki bitumiczne położono w Piaszczynie (3,2 km) oraz między Kornem a Kościerzyną (6,8 km) na drodze krajowej nr 20. Ponadto w sierpniu wyremontowano odcinek drogi krajowej nr 22 między Łągiem a Czarną Wodą (4,6 km). Łącznie zostało wyremontowanych 14,6 km.

Remont metodą nakładki bitumicznej polega na sfrezowaniu starej nawierzchni, profilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza. Na odcinku drogi nr 22 (nazywanej berlinką), o konstrukcji z płyt betonowych, nowa nawierzchnia bitumiczna była nacinana i uzupełniana specjalnym spoiwem, co ma zapobiec pękaniu nawierzchni nad płytami.

W miejscowościach Łąg i Czarna Woda została zmieniona organizacja ruchu. Wyznaczono między innymi pasy do skrętów w lewo, zamontowano osłaniające je wysepki. Jest bezpieczniej.

Nasyp gotowy
Kierowcy mogą już bez przeszkód podróżować z Opola w kierunku Kluczborka. Na wylocie drogi krajowej nr 45 odbudowano nasyp, który w wyniku ulewnych deszczy, jakie padały na początku czerwca, osunął się zagrażając bezpieczeństwu ruchu.

Początkowo prace naprawcze miały polegać na ustabilizowaniu nasypu i jego osuszeniu, ale po odsłonięciu przekroju nasypu i wykonaniu dokładnych badań podłoża okazało się, że konieczna jest rozbiórka około 30 metrów całego korpusu drogi i po wzmocnieniu podłoża wybudowanie nowego nasypu. Wymagało to zamknięcia drogi dla ruchu.

Podlaskie rozjazdy
Na Podlasiu remontowana jest m.in. droga krajowa nr 65. W sierpniu prace trwały na odcinku od Białegostoku do rozjazdu na Bobrowniki i Michałowo o długości ponad 8 km. Obowiązywał zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50 km/h a ruch odbywał się wahadłowo połówką jezdni. Na tym odcinku położono nową warstwę wyrównawczo-wzmacniającą i ścieralną oraz ustawione oznakowanie. Uzupełnione zostały pobocza.

Podobne remonty kierowcy napotkają na odcinkach drogi nr 65: Sojczyn Borowy - Ciemnoszyje (2,4 km), Koty Rybno - Ruda (2 km) oraz na 3,3 km fragmencie w rejonie miejscowości Chraboły na odcinku Knyszyn - Białystok.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Przeczytaj też:
Kolejne drogi krajowe z nośnością 11,5 t od 2017 roku

W momencie wejścia zmian pojazdy o nośności 11,5 tony będą mogły poruszać się po 50 procentach dróg krajowych. System viaTOLL może obsłużyć znacznie więcej transakcji

System poboru opłat viaTOLL funkcjonuje aktualnie na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejne rozszerzenie systemu viaTOLL pod koniec czerwca 2015 roku

Aktualnie system viaTOLL obejmuje 2917 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. W dniu 30 czerwca tego roku dołączy do niego kolejne 251 km tras. Generalny Pomiar Ruchu również na drogach wojewódzkich

W 2015 roku na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich w kraju zostanie przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu. Rok 2014 w transporcie oczami systemu viaTOLL

viaTOLL to nowoczesny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi oraz autostradami zarządzanymi przez GDDKiA, który funkcjonuje od połowy 2011 r. W 2015 roku generalny pomiar natężenia ruchu

Na 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała generalny pomiar natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych. Lepsza nośność polskich dróg

Nowo wybudowane trasy i przebudowane drogi sprzyjają poprawie nośności sieci drogowej w Polsce. Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Dnia 2 stycznia 2015 weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o drogach publicznych. GDDKiA realizuje inwestycje za ponad 2 mld zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jest w trakcie realizowania inwestycji o wartości 2,14 mld zł.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL