Bezpieczniej po remontach

Bezpieczniej po remontach

Pasy do skrętów w lewo, wysepki dla pieszych, znaki, utwardzone pobocza i przede wszystkim nowa nawierzchnia to efekt remontów na kolejnych drogach krajowych.

Gotowe są odcinki dróg m.in. na Pomorzu, Opolszczyźnie i Podlasiu.

Kolejne trzy odcinki dróg krajowych 20 i 22 o łącznej długości 14,6 km mają nową nawierzchnię. Nakładki bitumiczne położono w Piaszczynie (3,2 km) oraz między Kornem a Kościerzyną (6,8 km) na drodze krajowej nr 20. Ponadto w sierpniu wyremontowano odcinek drogi krajowej nr 22 między Łągiem a Czarną Wodą (4,6 km). Łącznie zostało wyremontowanych 14,6 km.

Remont metodą nakładki bitumicznej polega na sfrezowaniu starej nawierzchni, profilowaniu oraz położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, a także uzupełnieniu pobocza. Na odcinku drogi nr 22 (nazywanej berlinką), o konstrukcji z płyt betonowych, nowa nawierzchnia bitumiczna była nacinana i uzupełniana specjalnym spoiwem, co ma zapobiec pękaniu nawierzchni nad płytami.

W miejscowościach Łąg i Czarna Woda została zmieniona organizacja ruchu. Wyznaczono między innymi pasy do skrętów w lewo, zamontowano osłaniające je wysepki. Jest bezpieczniej.

Nasyp gotowy
Kierowcy mogą już bez przeszkód podróżować z Opola w kierunku Kluczborka. Na wylocie drogi krajowej nr 45 odbudowano nasyp, który w wyniku ulewnych deszczy, jakie padały na początku czerwca, osunął się zagrażając bezpieczeństwu ruchu.

Początkowo prace naprawcze miały polegać na ustabilizowaniu nasypu i jego osuszeniu, ale po odsłonięciu przekroju nasypu i wykonaniu dokładnych badań podłoża okazało się, że konieczna jest rozbiórka około 30 metrów całego korpusu drogi i po wzmocnieniu podłoża wybudowanie nowego nasypu. Wymagało to zamknięcia drogi dla ruchu.

Podlaskie rozjazdy
Na Podlasiu remontowana jest m.in. droga krajowa nr 65. W sierpniu prace trwały na odcinku od Białegostoku do rozjazdu na Bobrowniki i Michałowo o długości ponad 8 km. Obowiązywał zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50 km/h a ruch odbywał się wahadłowo połówką jezdni. Na tym odcinku położono nową warstwę wyrównawczo-wzmacniającą i ścieralną oraz ustawione oznakowanie. Uzupełnione zostały pobocza.

Podobne remonty kierowcy napotkają na odcinkach drogi nr 65: Sojczyn Borowy - Ciemnoszyje (2,4 km), Koty Rybno - Ruda (2 km) oraz na 3,3 km fragmencie w rejonie miejscowości Chraboły na odcinku Knyszyn - Białystok.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL