Kwidzyński most w światowej elicie

Kwidzyński most w światowej elicie

Kierowcy korzystają już z przeprawy na Wiśle w Kwidzynie. To jeden z najdłuższych mostów typu extradosed na świecie.

Nowy most w Kwidzynie łączy oba brzegi Wisły, zapewnia szybki i bezpieczny przejazd między drogami krajowymi nr 55 i 91. Dzięki przeprawie Kwidzyn zyskał połączenie z autostradą A1.
Nowy most połączył dwa duże regiony województwa pomorskiego - Kociewie z Powiślem. Dotychczas królowa polskich rzek odcinała Kwidzyn od świata. W pobliżu funkcjonowała jedynie przeprawa promowa. Niewielki prom rozpoczynał kursowanie w końcu kwietnia, a kończył w końcu października. A i w tym czasie ograniczeniem przeprawy był zbyt niski lub zbyt wysoki stan wody.

W przypadku zawieszenie kursowania promu kierowcy musieli nadkładać drogi kilkadziesiąt kilometrów Najbliższe drogowe mosty przez Wisłę znajdują się (oba oddalone o około 40 km): w okolicach Tczewa, na drodze krajowej nr 22 (most Knybawski) oraz w Grudziądzu, na drodze krajowej nr 16 (most im. Bronisława Malinowskiego). Do lipca 2013 był to najdłuższy odcinek rzeki pozbawiony przeprawy mostowej.

W sieci dróg
"Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90" to pełna nazwa projektu, którego inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Zakres kontraktu obejmował budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę na nowym przebiegu drogi krajowej nr 90 wraz z dojazdami w rejonie Kwidzyna. Trasa odcinka drogi krajowej nr 90 zaczyna się od skrzyżowania z drogą krajowa nr 1 w rejonie miejscowości Jeleń a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 55 w miejscowości Baldram. Przekroczenie rzeki zlokalizowane jest na 868 kilometrze Wisły, w odległości około 1 kilometra km na północ od wspomnianej przeprawy promowej w Korzeniewie. 

Długość trasy (11 927m) w części: 9 980 m przebiega po terenie (nasypy, wykopy), natomiast w części: 1 947 m jest usytuowana na obiektach inżynierskich (estakady, most przez rzekę Wisłę, most przez rzekę Liwę, wiadukty).

Ambitne cele projektu
Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 to główny cel projektu. Nowy most połączył dwa duże regiony województwa pomorskiego - Kociewie z Powiślem. Główne zadanie projektu można rozpisać na co najmniej kilkanaście składowych:
- poprawa dostępności transportowej południowego regionu województwa pomorskiego
- skrócenie czasu dojazdu do aglomeracji trójmiejskiej
- skrócenie odległości i czasu dojazdu pomiędzy Kwidzynem a rejonami położonymi na lewym brzegu rzeki Wisły
- uzyskanie przez regiony prawobrzeżnej Wisły większej dostępności do autostrady A1
- poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- obniżenie kosztów zewnętrznych związanych z ruchem pojazdów w rejonie doliny dolnej Wisły
- poprawa stanu drogi krajowej nr 90 i dróg lokalnych
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej szczególnie rejonów prawobrzeżnej Wisły
- połączenie drogi krajowej nr 1 i drogi krajowej nr 55 pomiędzy miejscowościami Jeleń i Baldram
- wydłużenie drogi krajowej nr 90 w kierunku zachodnim umożliwi jej połączenie z autostradą A1 na węźle Kopytkowo

Łączy zalety
Dążenie konstruktorów do zwiększenia efektywności sprężania zaowocowało stworzeniem nowego układu nośnego - tzw. mostu typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge - EPB) łączącego ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Dużą zaletą tego typu rozwiązania (w porównaniu z obiektami wantowymi) jest znaczne mniejszy koszt budowy, wynikający z konstruowania niższych pylonów.
Pod względem atrakcyjności architektonicznej konstrukcje te zazwyczaj znacznie przewyższają mosty belkowe. Mosty typu exstradosed wyglądem przypominają mosty podwieszane, ale ich parametry konstrukcyjne odpowiadają mostom belkowym.

Różnice pomiędzy innymi typami mostów: ustrój nośny (extradosed) jest "delikatniejszy" niż belkowy, mniej masywny, a pylony około 1/3 niższe niż w wantowym.
Przy realizacji mostu w Kwidzynie pierwszy raz zastosowano w Polsce beton o zwiększonej wytrzymałości B-80. Cały ustrój nośny mostu został wykonany z tego materiału. Na moście zastosowano 54 wanty, każda z nich ma 75 cięgien, a jedno cięgno składa się 7 drutów. Najdłuższe z want mają po około 100 m długości.

Jeden nad Wisłą, drugi nad Dunajem
Most w Kwidzynie jest jednym z najdłuższych mostów typu extradosed na świecie - liczy ponad 800 m, długość przęsła ma 204 m. Jest mostem wantowym o dwóch pasach ruchu wraz z pasami awaryjnymi o długości 808 m, z trzema estakadami dojazdowymi długości 409+479+144 m. Łączna długość obiektu mostowego wynosi 1867 metrów.
Mosty typu extradosed to nadal rzadko stosowana forma konstrukcyjna. Obecnie wymienianych jest 65 takich obiektów na świecie, z czego około połowa jest w trakcie budowy lub dopiero projektowana. Most extradosed w Kwidzynie miał być najdłuższym tego typu mostem w Europie. Ale w tym samym czasie realizowany jest inny tego typu most. To przeprawa przez Dunaj Vidin-Calafat Bridge pomiędzy Rumunią a Bułgarią. Długość mostu Vidin-Calafat Bridge to 1971 metrów, co sprawia, że jest liderem na liście najdłuższych mostów tego typu w Europie. Nasz będzie pierwszym według innego parametru jakim jest długość przęsła.

W zgodzie z naturą
Most jest przykładem harmonijnego wkomponowania obiektu infrastruktury drogowej w chronione obszary, w tym przypadku Doliny Dolnej Wisły, niezwykle cenne przyrodniczo.
Podczas realizacji tego projektu miała miejsce jedna z pierwszych udanych kompensacji przyrodniczych, realizowanych dla obszarów Natura 2000 w Polsce. Od kwietnia do września na Wiśle poniżej inwestycji stają dwie barki wypełnione piaskiem, urozmaicone konarami drzew, jako miejsce lęgowe rybitw: białoczelnej i rzecznej. W 2010 roku jeszcze przed rozpoczęciem budowy, w czasie powodzi, te barki stanowiły jedyne miejsce lęgowe tych gatunków ptaków w Dolinie Dolnej Wisły. W tym trudnym czasie dla rybitw zyskały miano „barek Noego".

Z historii przepraw pod Kwidzynem
Pierwszym mostem w okolicy Kwidzyna był most kolejowo-drogowy w Opaleniu wybudowany w latach 1905-1909 na linii Myślice-Szlachta. Ze względu na zmianę granic po 1918 r. stracił kompletnie znaczenie, ponieważ Wisła stanowiła granicę między Polską a Niemcami (Prusami Wschodnimi). Po roku 1927 most został rozebrany, jego dwa przęsła zostały wykorzystane do budowy mostu w Koninie. Pozostałe zostały przeniesione do Torunia (w ciągu obecnej drogi krajowej nr 91). W czasie II wojny światowej Niemcy odbudowali most jako konstrukcję drewnianą.

Przyspieszenie w XXI wieku
Po latach inwestycyjnej ciszy most próbował zbudować samorząd województwa pomorskiego. Sporządzono projekt, wykupiono grunty, ale ze względów finansowych nie podjęto realizacji. Prace nabrały przyspieszenia po przekwalifikowaniu 1 stycznia 2006 roku dotychczasowej drogi wojewódzkiej na drogę krajową nr 90. Akt erekcyjny pod budowę mostu wmurowano 14 października 2007. Zezwolenie na realizację budowy mostu inwestor - gdański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał od wojewody pomorskiego 7 czerwca 2010. Przetarg na budowę, do którego stanęło 11 firm, zakończył się 18 czerwca 2010. 15 lipca GDDKiA wybrała polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex S.A. i Ferrovial Agroman, które zaoferowało najniższą cenę realizacji inwestycji. Umowa z wykonawcą została podpisana 2 września 2010. Budowę rozpoczęto 8 listopada 2010.
Nadzór inwestorski sprawowały Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o.
Projekt mostu wykonał Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Zakończenie budowy miało nastąpić po 27 miesiącach od podpisania kontraktu. Jednak budowa opóźniła się z powodu złych warunków pogodowych w okresach zimowych 2010 i 2011 r. i suszy hydrologicznej latem 2012 r. Otwarcie mostu nastąpiło 26 lipca 2013 r.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL