Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC, jest ubezpieczeniem majątkowym działającym na zasadzie, że zakład ubezpieczeń pokrywa wszelkie wyrządzone krzywdy takie jak straty materiałowe i osobowe wyrządzone przez nas osobom trzecim.

Jest ono również obowiązkowe i każdy kierowca pojazdu powinien jest posiadać ważną taka polisę.

Dlaczego warto mieć wykupioną polisę?
Często wśród naszych znajomych słyszymy, że jeżdżą autem bez wykupionego oc, argumentując to tym, że daleko nigdy nie jadą, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przeznaczyć na inne bardziej przydatne dla nich rzeczy. Człowiek zawsze uważa, że nieszczęścia, o których nierzadko słyszy, go z pewnością ominą, chociaż tu i ówdzie dochodzi do kolizji i wypadków. Jednakże wykupiona polisa daje nam pełne bezpieczeństwo i gwarancję, iż nie ucierpią nasze finanse nawet gdybyśmy to my byli winni kolizji. Natomiast konieczność odrestaurowania uszkodzonego przez nas pojazdu innego uczestnika ruchu za własne pieniądze nie jest niezbędna, ponieważ to właśnie ubezpieczyciel pokryje za nas wszelkie koszty z tym związane. Musimy jedynie spełnić parę warunków zawartych w umowie, a mianowicie: nigdy nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych. Nieodzownie trzeba posiadać w chwili wypadku wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu. Ponadto zabronione jest oddalanie się z miejsca wypadku bez jakiejkolwiek ważnej przyczyny.

Innym przykładem przekonującym nas, dlaczego warto mieć obowiązującą polisę jest sytuacja, kiedy zdecydujemy się sprzedać dotychczasowy pojazd. O wiele łatwiej uda się nam to zrobić , gdy osoba kupująca będzie widziała opłacona składkę. Jeśli w dniu kupna – sprzedaży pojazdu polisa oc jest ważna jeszcze przez pewien czas, to przechodzi ona na konto kupującego i do wygaśnięcia jej terminu ważności nowy właściciel pojazdu może z niej korzystać.

Co nas czeka bez aktualnego oc?
W przypadku, gdy do rutynowej kontroli zatrzyma nas policja i okaże się, że nie posiadamy wykupionej polisy oc, to pomimo wykupienia innej, nieobowiązkowej polisy, jak np. ac, nie unikniemy konsekwencji z tego tytułu. Wtedy grozi nam surowa kara pieniężna oraz zarekwirowanie naszego pojazdu i odholowanie go na płatny parking. Natomiast odzyskanie go będzie możliwe dopiero po opłaceniu polisy, do której niejako zostaniemy już zmuszeni.

Jeszcze w gorszej sytuacji jest osoba, która spowoduje wypadek i nie będzie posiadać dokumentu stwierdzającego opłacenie składki. Wtedy zostanie ona zmuszona do pokrycia z własnej kieszeni wszelkich kosztów związanych m.in. z odholowaniem i naprawą pojazdu, poprzez pokrycie skutków leczenia, aż do wypłacania renty dożywotniej z tytułu poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Zastanówmy się więc kilkakrotnie czy rzeczywiście nie opłaca się wykupywać polisy oc?

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL