Bezpieczny przekrój 2 plus 1

Bezpieczny przekrój 2 plus 1

Kilometrów bezpiecznych nowych dróg ekspresowych i autostrad przybywa z każdym rokiem. W 2012 sieć tras szybkiego ruchu zwiększyła się o ponad 700 km.

Jednak spójna sieć dróg składa się także ze wszystkich rodzajów dróg. Tam, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu, wystarczą drogi jednojezdniowe. Skutecznym sposobem na zmniejszenie liczby wypadków na takich drogach jest wyznaczenie naprzemiennie pasów do wyprzedzania.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 60 kilometrów odcinków dróg z układem pasów 2+1. Ich liczba systematycznie się zwiększa od czasu, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje instrukcją wdrożenia przekroju 2+1 pasowego na sieci dróg krajowych.

Korzystamy z doświadczeń
Przekrój 2+1 pasowy to przekrój drogi, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu. Umożliwia to sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Przekrój ten z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jego efektywność wpasowuje się pomiędzy drogę dwujezdniową, a dwupasową drogę dwukierunkową. Drogi w przekroju 2+1 pasowym zapewniają zdecydowanie wyższy poziom swobody ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dwupasowych dróg dwukierunkowych, zwłaszcza, gdy odbywa się nimi wyłącznie ruch pojazdów samochodowych. Takie rozwiązania zastosowano w Skandynawii. Szwedzi po wprowadzeniu przekroju drogi 2+1 odnotowali spadek wypadków. Podobnie dzieje się w Polsce.

Zgodnie z instrukcją
GDDKiA, opierając się na doświadczeniach zagranicznych a także na krajowych zdobytych na wdrożonych dotychczas odcinkach o przekroju 2+1, opracowała instrukcję wdrożenia nowego przekroju na sieci dróg krajowych. W instrukcji wpisano parametry techniczne przekroju 2+1 pasowego m.in. szerokość i długość pasów ruchu, długość odcinków do wyprzedzania, twardość poboczy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinki przejściowe, zasady typowego oznakowania przekroju 2+1 pasowego, a także kwestie dostępności do drogi.

Dwa pasy na przemian
Jak wygląda jazda po takim odcinku drogi? Powtarzające się co 500 -1 800 metrów dwa pasy ruchu w jednym kierunku, rozdzielone m.in. barierami lub słupkami, ułatwiają bezpieczne wyprzedzenie wolniejszych pojazdów. Kierowca nie musi obawiać się, że w przypadku błędnej oceny odległości zderzy się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka innym użytkownikiem drogi. Poprawia się bezpieczeństwa ruchu drogowego, maleje liczba oraz ciężkość wypadków, eliminowane są nieprawidłowe manewry wyprzedzania, zmniejsza się poziom agresji kierowcy, a zwiększa swoboda ruchu oraz oszczędność czasu przejazdu.

Jak uniknąć zderzenia
Od lat najwięcej wypadków wydarza się na drogach jednojezdniowych z dwoma kierunkami ruchu - ponad 80 procent. Jedną z głównych przyczyn wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych należą jest nieprawidłowe wyprzedzanie. Dlatego szczególnie ważne jest zastosowanie separacji kierunków ruchu, aby wyeliminować lub zminimalizować najcięższe w skutkach zdarzenia drogowe. Gwarancja cyklicznej możliwości realizacji manewru wyprzedzania, bez oddzielenia kierunków ruchu nie wykorzysta w pełni sprawności tego przekroju. Nieodzowna jest też separacja ruchu pieszych i rowerzystów - niechronionych uczestników ruchu drogowego - od przemieszczających się pojazdów.

Oszczędzaj nerwy
Wiele dróg w okolicach skrzyżowań (najczęściej bezkolizyjnych węzłów) budowanych obecnie to trasy dwujezdniowe. Trasy jednojezdniowe, szczególnie obwodnice miast, coraz częściej mają trzy pasy ruchu w tzw. przekroju 2+1. Oznacza to, że mniej więcej co półtora kilometra naprzemianległe dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Takie rozwiązanie pozwala kierowcom na bezkolizyjne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Wpływa też na płynność ruchu - nie tworzą się długie kolumny pojazdów czyhających na dogodny moment do wyprzedzenia.
I rzecz najważniejsza - zwiększa się bezpieczeństwo ruchu na trasie. Kierowcy mogą racjonalnie zaplanować moment wyprzedzenia na odcinku dwupasmowym. Na pozostałych jednopasmowych odcinkach drogi kierowcy zachowują się spokojniej i nie podejmują nerwowych prób wyprzedzania.
Tego typu rozwiązanie zastosowano na obwodnicach m. in. Żyrardowa, Kępna, Siedlec oraz Olecka i Mrągowa na Mazurach.

Bezpieczny tranzyt
Przez Mrągowo nad mazurskie jeziora wygodniej i bezpiecznie można przejechać obwodnicę miasta biegnącą w ciągu drogi krajowej nr 59. Sześcioipółkilometrowa obwodnica, zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, omija miasto od zachodu i ma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Między pasami zainstalowano pneumatyczną barierę , która jest oryginalnym pomysłem na zwiększenie bezpieczeństwa.

Obwodnica ułatwia życie turystom i mieszkańcom miasta:
• usprawnia ruch tranzytowy
• skraca czas podróży
• zwiększa bezpieczeństwo
• zmniejsza negatywne oddziaływanie ruchu drogowego na środowisko naturalne

Pierwsza z trzech
Zachodnia obwodnica Mrągowa to pierwsza z trzech realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, obwodnic miast w województwie warmińsko-mazurskim. Kolejne to obwodnice Ełku i Olecka. Obwodnica Olecka jest drogą klasy GP o przekroju 2+1. Połączona została z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez skrzyżowania i sieć dróg dojazdowych. W ciągu drogi wybudowano sześć wiaduktów i dwie estakady. Obwodnica o długości 7,6 km omija miasto od strony zachodniej. Wykonawcy innych obwodnic wokół polskich miast korzystają z doświadczeń zastosowanych na Mazurach.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL