Sieć w lepszym stanie

Sieć w lepszym stanie

Poprawia się stan bezpieczeństwa na drogach krajowych. Zmniejsza się liczba wypadków. Najbezpieczniej jeździ się po trasach szybkiego ruchu.

W ostatnim tygodniu maja przybyło prawie 50 kilometrów tras szybkiego ruchu w różnych regionach kraju: fragment S3 w lubuskiem, odcinek S17 w lubelskiem i odcinek A4 na Podkarpaciu. Nowe odcinki bezpiecznych dróg mogą cieszyć kierowców. Poprawia się jakość całej sieci dróg krajowych, jednak na jednej trzeciej potrzebne są remonty.

Jedna trzecia do remontu
Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku dokumentuje poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie prawie dwie trzecie sieci dróg jest dobrej jakości i nie wymaga w najbliższej przyszłości remontów. Na pozostałej jednej trzeciej konieczne są różnego rodzaju remonty: wzmocnienia, wyrównania, zabiegi powierzchniowe poprawiające właściwości przeciwpoślizgowe lub uszczelniające powierzchnię jezdni.
Na wszystkich remontowanych lub modernizowanych odcinkach dróg krajowych instaluje się nowoczesne rozwiązania inżynieryjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te działania już przynoszą efekty, wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa w najbliższych latach.

Bezpieczniej po nowych drogach
Na poprawę bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad duży wpływ miały inwestycje. W sumie w ubiegłym roku kierowcom oddano prawie 700 kilometrów nowych dróg. To na tych odcinkach jest najmniej wypadków. Najbezpieczniej jeździ się po trasach szybkiego ruchu, w tym autostradach, których długość wynosiła na koniec 2012 roku ponad 1300 kilometrów. W 2012 roku doszło na nich do 247 wypadków (0,7 procent). Na drogach ekspresowych wydarzyły się 144 wypadki - 0,4 procent. Nadal najbardziej niebezpieczne pozostają drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe. Wypadki na takich właśnie odcinkach stanowią 82,3 procent.wszystkich wypadków.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL