Kolejny odcinek S17 oddany do użytku

Kolejny odcinek S17 oddany do użytku

Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z drogi krajowej nr 17 pomiędzy Warszawą i Lublinem.

Od wtorku można ominąć już Kurów, Markuszów i Garbów skracając czas przejazdu co najmniej o połowę. W południe oddano do użytku blisko 24 kilometrowy odcinek S17 pomiędzy węzłami Kurów Zachód (nazwa robocza Sielce) - Jastków (Bogucin), który jadąc zgodnie z przepisami pokonamy w około 12 minut. Na węźle Jastków kierowcy zjadą na dotychczasową DK17. To drugi z odcinków S17 z którego skorzystają kierowcy. Kolejne trzy są w trakcie realizacji.

Umowę na realizację podpisano 3 marca 2011 roku. Wykonawca (konsorcjum Mota - Engil Polska Central Europe z siedzibą w Krakowie - lider, wraz z partnerami: Mota - Engil Engenharia e Construcao Portugalia, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy) zbudował dwujezdniową drogę klasy S (o długości 23,7 km plus włączenie do obecnego przebiegu DK17 oraz łącznicę na węźle Kurów Zachód w ciągu S12) wraz z obiektami inżynierskimi, węzłami, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi (57 odcinków o łącznej długości 38,4 km) umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg i zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi. Przebudowano kolidującą z drogą linię energetyczną 400 kV na długości 7,4 km. Wybudowano 20 obiektów inżynierskich (w tym siedem mostów, trzynaście wiaduktów drogowych, 31 przejść dla zwierząt i płazów) oraz przepusty.

Za sprawą lokalizacji inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych zbudowano szczelny system odwodnienia (o łącznej długości 16,5 km, wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi i siedmioma infiltracyjnymi).

Kierowcy mogą korzystać z Miejsc Obsługi Podróżnych ulokowanych po obu stronach drogi ekspresowej na wysokości miejscowości Markuszów. Dostępne są parkingi i toalety, a dzierżawca MOP-u wkrótce rozpocznie budowę stacji paliw z restauracją.

Wjazd na drogę ekspresową możliwy jest poprzez węzły:
- Kurów Zachód (robocza nazwa Sielce) na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S12 (odc. Puławy - węzeł Kurów Zachód) i istniejącą DK17.
- Kurów Wschód (Kurów) - na przecięciu z drogą powiatową nr 1514L.
- Nałęczów (Przybysławice) - na przecięciu z przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 826.
- Jastków (Bogucin) - na przecięciu z istniejącą DK12/17.

Wartość całego projektu (prace projektowe, wykupy gruntów, budowa i nadzór) wyniosła ok. 785 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL