Nowy most na zakopiance

Nowy most na zakopiance

Przejazd przez miejscowość Biały Dunajec będzie przebiegał sprawniej i bezpieczniej.

Nowy most połączy brzegi Białego Dunajca (rzeki). To w przyszłym roku. Ruch po starym moście po majowym weekendzie będzie sterowany światłami.

Budowa nowego mostu na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi nr 47 spowodowana jest bardzo złym stanem technicznym starego mostu, który jeszcze pogorszył się po tegorocznej zimie. Umowa na budowę nowego mostu została podpisana w poniedziałek, 15 kwietnia.

Podpora poza nurtem rzeki
Zostanie zbudowany dwuprzęsłowy, żelbetowy most podwieszony o długości całkowitej 90,67 m. Rozpiętość przęseł w osiach łożysk wynosi 13,37 m i 59,09 m. Główne przęsło będzie przechodziło nad korytem rzeki Biały Dunajec eliminując konieczność stosowania podpory nurtowej (jest to spełnienie warunków technicznych zarządcy rzeki). Krótsze przęsło poprowadzone będzie nad zjazdem do drogi prowadzącej do okolicznych posesji prywatnych.

Wykonawca w zakresie robót ma także m.in.:
- budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 47,
- budowę chodników szerokości 2,0 m, pobocza gruntowego szerokości 1,50 m i zatoki autobusowej,
- budowę oświetlenia drogowego na przebudowywanym odcinku drogi i rozbiórkę istniejącego mostu.
Wszystkie prace mają być zrealizowane do końca września 2014 roku.

Uwaga na ruch wahadłowy
W trakcie budowy nowej przeprawy ruch będzie się odbywał się po starym moście. Będzie to ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną i z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz., 3,5 metrowym pasem wydzielonym środkiem mostu. Nowa organizacja ruchu na starym moście zostanie wprowadzona po długim majowym weekendzie.

Fragment zakopianki
Nowy most będzie dłuższy od starego (obecny ma 65 metrów), ponieważ należy zlikwidować niebezpieczny dojazd do budynków, który zostanie zastąpiony nowym dojazdem pod mostem. Takie rozwiązanie podyktowane jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 47. To jedna z najkrótszych dróg krajowych - liczy około 40 km, ale o dużym znaczeniu. Przebiega głównie przez duże, podhalańskie wsie, jest fragmentem zakopianki. Tędy ciągną tłumy turystów odwiedzających Tatry. W okolicach Chabówki oraz Nowego Targu DK47 posiada dwa pasy ruchu w każdą stronę, ale na bardzo krótkich odcinkach. Większość trasy to zakręty i pagórki. Jazda - szczególnie zimą - bywa niebezpieczna, często tworzą się korki.

Ostrożnie przez mosty
Wypadki na samych mostach (oraz wiaduktach, estakadach, tunelach) nie zdarzają się często. Kierowcy jeżdżą tam ostrożniej. A i łączna długość takich fragmentów dróg to niewielki procent ogółu dróg w kraju. Jednak do wypadków dochodzi tam częściej niż na innych wydzielonych częściach dróg na przykład na przejazdach kolejowych, pasach dzielących jezdnie lub odcinkach, na których trwają roboty drogowe. W 2012 roku na mostach, wiaduktach, estakadach, tunelach łącznie wydarzyło się 107 wypadków (0,3 procent ogółu). Zginęło 12 osób, a 130 zostało rannych.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL