W pogoni za Skandynawią

W pogoni za Skandynawią

Prawie 700 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu oddanych do użytku w 2012 roku poprawiło komfort jazdy oraz poziom bezpieczeństwa.

Na nowych, bezpieczniejszych drogach dochodzi do mniejszej (proporcjonalnie) liczby wypadków. Dzięki temu w 2012 roku opuściliśmy niechlubne miejsce lidera pod względem liczby śmiertelnych wypadków wśród krajów Unii Europejskiej.

Według danych Komisji Europejskiej liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 9 procent w stosunku do roku 2011 i była najniższa od wielu lat. Nadal jednak na drogach Europy średnio codziennie ginie 75 osób. Znaczny udział w tej statystyce mają dane z polskich dróg. Liczba wypadków ciągle jest duża, chociaż i u nas systematycznie maleje.

W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2003 roku. Na wszystkich drogach w Polsce wydarzyło się wówczas 51 078 wypadków, w których zginęło 5640 osób. Od 2004 roku następował spadek utrzymujący się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W latach 2008 - 2010 zanotowano ponowne spadki, aż do 2011 roku, kiedy to zanotowano ponowny wzrost. W 2012 nastąpił znaczny spadek.

Wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych - najmniej od dziesięciu lat.

W porównaniu z rokiem 2010, kiedy to miały miejsce 38 832 wypadki, liczba ta spadła o 1 786 wypadków (-4,6%).

W wyniku wypadków drogowych w 2012 roku 3 571 osób poniosło śmierć. W porównaniu z rokiem 2010, kiedy zginęło 3 907 osób, nastąpił spadek o 336 osób (-8%) - informuje raport Komendy Głównej Policji o wypadkach drogowych w 2012 roku.

Generalnie w pierwszej dekadzie XXI wieku liczbę wypadków śmiertelnych udało nam się ograniczyć o jedną trzecią. Za nami były Rumunia, Malta i Bułgaria. Fatalny rok 2011 (40 065 wypadków, 4189 ofiar) sprawił, że w statystykach ryzyka w krajach UE zajmowaliśmy niechlubne pierwsze miejsce - 109 śmiertelnych wypadków na 1 milion mieszkańców. W roku 2012 ten wskaźnik wyniósł 93. Zajmujemy trzecie miejsce za Litwa i Rumunią.

Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogach przez nią zarządzanych przynoszą efekty. Po nowych drogach szybkiego ruchu jeździ się bezpieczniej. Jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia. Wskaźnik ryzyka obejmujący wszystkie drogi w Polsce jest niemal dwa razy wyższy od średniej europejskiej i prawie trzy razy wyższy niż w krajach skandynawskich czy Holandii.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL