Salini Polska wykonawcą autostrady A1 z Czerniewic do Kowala

Salini Polska wykonawcą autostrady A1 z Czerniewic do Kowala

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz zgodne z wyrokiem KIO dokonała ponownego wyboru Wykonawców na dokończenie autostrady A1.

Oferta włosko-polskiego konsorcjum firm którego liderem jest Salini Polska Sp. z o.o złożona w dwóch postępowaniach przetargowych dla odcinków Czerniewice - Brzezie (o wartości 450 mln zł brutto) i Brzezie - Kowal (o wartości 608 mln zł brutto) została ponownie wybrana najkorzystniejszą.
Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie przy wcześniejszym wyborze Wykonawcy uwzględniła odwołania pozostałych oferentów i wskazała, że Wykonawca ( z liderem Salini Polska Sp. z o.o.) ma jednoznacznie określić do którego spośród dwóch postepowań przetargowych dedykuje wskazany w ofertach potencjał techniczny i kadrowy.Powyższy wyrok nie wiązał się z ponownym ogłoszeniem przetargu a tylko koniecznością ponownej oceny ofert. Wyrok KIO umożliwił też Generalnej Dyrekcji weryfikację złożonych wcześniej oświadczeń. Tym samym po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień i uzupełnień dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych dla obu odcinków autostrady A1. Ponownie wybrano włosko-polskie konsorcjum firm którego liderem jest Salini Polska Sp. z o.o

Kolejnym etapem będzie teraz wznowienie kontroli postępowań przetargowych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych po którym nastąpi podpisanie umów i niezwłoczne rozpoczęcie robót mających na celu jak najszybsze dokończenie budowy autostrady z Czerniewic do Kowala. Prace na trzech odcinkach autostrady ruszą w II kwartale bieżącego roku. Na dokończenie budowy autostrady A1 wykonawcy będą mieli 11 miesięcy na odcinku Czerniewice - Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie - Kowal.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL