Przed Oleckiem było Mrągowo

Przed Oleckiem było Mrągowo

Kierowcy chwalą obwodnicę Olecka. Oddana w lutym nowa trasa, o przekroju pasów 2+1, znacznie usprawniła ruch wokół miasta.

To nowoczesne, bezpieczne rozwiązanie organizacji ruchu sprawdziło się wcześniej po sąsiedzku - w mazurskim Mrągowie.

Zachodnią Obwodnicę Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 otwarto niecałe dwa lata temu - 17 czerwca 2011 roku. Obwodnica o długości 6,5 km omija miasto od zachodu.

Przekrój 2 plus 1
Jezdnia nowej drogi ma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy mają na przemian po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Bezpieczeństwo użytkownikom drogi zapewniają także nowoczesne bariery ochronne. Poza drogą główną wybudowane zostały skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, dwie estakady, wiadukt, kładka dla pieszych. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy oraz przebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę. Wzdłuż drogi, w sąsiedztwie terenów zabudowanych ustawiono ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km.

Oprócz budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK 59, kontrakt objął również odnowę nawierzchni bitumicznych na terenie Mrągowa i Marcinkowa oraz przebudowę skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Lubelskiej, Skłodowskiej, Kolejowej i Brzozowej w samym Mrągowie.

Korzyści z obwodnicy
Budowa Zachodniej Obwodnicy Mrągowa to projekt, który pozytywnie wpłynął na życie i rozwój miasta. Nowa droga omijając miasto od zachodu usprawniła ruch tranzytowy, skróciła czas podróży oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie w dużym stopniu tranzytu poza obszary zamieszkałe. Tranzyt poprowadzony obwodnicą zmniejszył skutki negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne. Zyskali mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, turyści.

Atutem projektu jest też jego malownicze położenie. Najdłuższa w regionie estakada biegnie wśród wzgórz i lasów i przechodzi łukiem nad rzeką Dajną oraz lokalnymi drogami. -Staraliśmy się jak najmniej ingerować w środowisko naturalne - podkreśla Marcin Masłowski, kierownik projektu. Zaplanowano specjalne przejście dla płazów oraz ekrany akustyczne.

Zachodnia obwodnica Mrągowa, podobnie jak obwodnica Olecka, zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL