Wolno, szybciej, bezpiecznie

Wolno, szybciej, bezpiecznie

Drogi ekspresowe i autostrady zapewniają wygodną i bezpieczna jazdę.

Dochodzi na nich do niewielkiej liczby wypadków, chociaż kierowcy poruszają się ze znaczną prędkością. A jaka jest minimalna dozwolona prędkość jazdy autostradą?

W 2012 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jedno-jezdniowych, dwukierunkowych - ponad 80 procent wszystkich wypadków. Najbezpieczniejsze są podróże drogami ekspresowymi oraz autostradami. A właśnie na autostradach dozwolona prędkość jazdy jest wyższa niż na innych rodzajach dróg. Po nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" wynosi 140 km/h.

Dozwolone na autostradzie
A jaka jest minimalna prędkość z jaką należy poruszać się na autostradzie?
Zgodnie z definicją autostrada jest to droga przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Nie oznacza to jednak, że 40 km/h jest prędkością minimalną jaka obowiązuje na autostradzie. Wymóg 40 km/h dotyczy jedynie spełnienia określonych parametrów pojazdów samochodowych, które zamierzają poruszać się autostradą.

Różne jezdnie, różne prędkości
Po zmianach z 2011 roku na drodze ekspresowej dwujezdniowej można podróżować z prędkością 120 km/h. Zmianie nie uległa prędkość na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej, co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Możemy po niej poruszać się z prędkością 100 km/h. Na pozostałych drogach tak samo jak uprzednio obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

Kierowca decyduje
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt. "Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu." Z ust. 2 pkt 1 wynika jednak obowiązek poruszania się z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym.

To kierujący decyduje, jaka prędkość w danych okolicznościach (również na autostradzie) jest bezpieczna, czyli taka, która pozwoli mu na panowanie nad pojazdem w przypadku pojawienia się zagrożenia. To również kierujący musi ocenić czy w danych warunkach prędkość, z jaką jedzie nie powoduje utrudnień dla innych pojazdów.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL