Grupa MAN w dobrej kondycji

Grupa MAN w dobrej kondycji

Pomimo ogólnej stagnacji na rynku pojazdów użytkowych Grupa MAN zakończyła rok finansowy 2012 wynikiem operacyjnym na poziomie niemal miliarda euro.

MAN jako producent pojazdów użytkowych uzyskał wynik operacyjny w wysokości 964 milionów euro. Nie udało się powtórzyć bardzo dobrego wyniku z roku poprzedniego wynoszącego 1483 milionów euro. Sytuacja ta została uwarunkowana przede wszystkim zdecydowanym spadkiem sprzedaży w zakresie pojazdów użytkowych, którego wynik operacyjny obniżył się do poziomu 454 milionów euro. Wynik działu Napędów utrzymał się natomiast na dotychczasowym poziomie 503 milionów euro, wnosząc istotny wkład do ogólnego wyniku całej Grupy. Mimo zdecydowanie niższego popytu, obrót na ważnych dla MAN europejskich i brazylijskich rynkach pojazdów użytkowych obniżył się tylko nieznacznie - do poziomu 15,8 miliarda euro, czyli zaledwie o 4% w stosunku do rekordowego obrotu roku ubiegłego. Stopa rentowności ROS wyniosła 6,1% - nieznacznie poniżej założonej wartości docelowej.

Pojazdy użytkowe
Branża pojazdów użytkowych boleśnie odczuła spadek koniunktury w 2012 roku. Również w spółce MAN Truck & Bus zamówienia spadły o 4% - do poziomu 9,2 miliarda, a w spółce MAN Latin America spadek ten wyniósł nawet 20% – wartość zamówień wyniosła tam 2,9 miliarda euro. Obrót wygenerowany przez MAN Truck & Bus wynosi 8,8 miliarda euro i jest niższy od obrotu wypracowanego w roku ubiegłym (9,0 miliarda euro w 2011). Wynik operacyjny obniżył się do 225 milionów euro (565 milionów euro, 2011). W tym zakresie szczególnie silnie można było odczuć słabość europejskiego rynku pojazdów użytkowych. Spółce MAN Truck & Bus AG udało się częściowo zrekompensować tę sytuację pozytywnymi efektami jej działalności poza rynkiem europejskim. Jednak w wyniku zmiany dotychczasowej struktury krajów i produktów marża uległa zmniejszeniu.

MAN-VW


Również w spółce MAN Latin America wpływ na obroty i wynik operacyjny miały zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne. Oprócz wprowadzenia w Brazylii normy Euro 5, co w roku 2011 wywołało wyraźne efekty w zakresie preferencji, w przypadku wielu klientów pogorszeniu uległy dostępne dla nich warunki finansowania. Obrót wyniósł 2,9 miliarda euro (3,6 miliarda euro w roku 2011), a wynik operacyjny - dzięki podjęciu bardzo intensywnych działań w zakresie zarządzania kosztami i odpowiedniego dostosowania produkcji – ukształtował się na poziomie 229 milionów euro (400 milionów euro, 2011), co odpowiada spadkowi rentowności obrotów o 8,0%.
W roku 2012 firma MAN dostarczyła swoim klientom łącznie 134 245 pojazdów.

Prognozy na przyszłość
Prognozy MAN na rok 2013, zwłaszcza na pierwsze półrocze, przewidują spadek koniunktury na europejskim rynku pojazdów użytkowych. Na ważnym rynku brazylijskim zarząd przewiduje natomiast wzrost sprzedaży.

MAN Pachta RDr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu spółki MAN SE:
- Mimo iż nie mamy wpływu na ekonomiczne uwarunkowania zewnętrzne, podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby utrzymać firmę MAN na właściwym kursie także w tym trudnym burzliwym okresie. Firma upatruje w nowych procedurach zaopatrzenia, w szczególności poprzez stworzenie jednej centralnej organizacji odpowiedzialnej za realizację zakupów.

Obroty w zakresie pojazdów użytkowych przypuszczalnie będą nieco niższe niż przed rokiem, zaś rentowność utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Ze względu na niższy poziom nowych zleceń otrzymanych w roku 2012 należy oczekiwać, że obroty i rentowność pionu Napędów będą niższe. Z tego względu obroty Grupy MAN w roku 2013 przypuszczalnie nieznacznie się obniżą, a wynik operacyjny uzyska nieproporcjonalnie niski poziom. Powyższe stwierdzenia bazują na założeniu, że zadłużenie państw europejskich nie będzie się dalej zaostrzać, a w krajach rozwijających zadziałają impulsy koniunkturalne.

(MB)
MAN SE

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL