Wyniki Fiat Industrial za I kwartał 2011

Wyniki Fiat Industrial za I kwartał 2011

Fiat Industrial zamknął pierwszy kwartał z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 5.3 mld euro, które wzrosły o 19.3 proc. w stosunku do I kwartału 2010 r. Zysk ze sprzedaży wzrósł ponad dwukrotnie do kwoty 277 mln euro, przy czym wszystkie segmenty sprzedaży miały udział w tym wzroście. Zysk netto zamknął się w kwocie 114 mln euro. Zadłużenie netto z tytułu działalności gospodarczej wyniosło 2.1 mld euro, natomiast płynność - 3.5 mld euro.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wydzielenie spółki Fiat Industrial S.p.A. ze spółki Fiat S.p.A. nabrało mocy prawnej. Dane liczbowe za 2010 r.przestawione w tej notatce prasowej dotyczą działalności przekazanej spółce Fiat Industrial i pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fiata za I kwartał 2010 r. oraz za rok obrachunkowy, który skończył się w dniu 31 grudnia 2010 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 19.3 proc., do poziomu 5.3 mld euro przy czym we wszystkich segmentach odnotowano znaczne przyrosty wolumenów rok do roku. Pion Pojazdów Rolniczych i Budowlanych (CNH) odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 3.0 mld euro, co stanowiło wzrost o 17. 2 proc. rok do roku (wzrost o +16,0 proc. w USD). Odnotowano 25.3 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży pojazdów ciężarowych i użytkowych (Iveco) do poziomu 2.1 mld euro, co nastąpiło w rezultacie odradzania sie popytu na większości głównych rynków, za wyjątkiem Włoch. Liczba dostaw ogółem wzrosła o 27.8 proc., do poziomu 34.392 pojazdów, przy czym w segmencie lekkim nastąpił wzrost o 28.4 proc., w segmencie średnim odnotowano wzrost o 39.9 proc., a w segmencie ciężkim wzrost o 33.6 proc. W rozbiciu na regiony, dostawy pojazdów wzrosły o 22.0 proc. w Europie Zachodniej, o 66.5 proc. w Europie Wschodniej i o 40.0 proc. w Ameryce Łacińskiej. Działalność w zakresie układów napędowych (FPT Industrial) wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 0,7 mld euro, co stanowiło wzrost o ponad 50 proc. dzięki silnemu wzrostowi wolumenu sprzedaży, przy czym popyt był wyższy z segmentów działalności Grupy i od klientów zewnętrznych.

Spółka Iveco odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 71 mln euro (3 mln euro w I kwartale 2010 r.), przy czym marża na sprzedaży wzrosła do 3.3 proc., co niewątpliwie odzwierciedla poprawę marży operacyjnej na wyższym wolumenie sprzedaży. Spółka FPT Industrial odnotowała zysk na sprzedaży w wysokości 3 mln euro, co stanowi wzrost z poziomu 10 mln euro straty w I kwartale 2010 r., przy czym wzrost zysku na sprzedaży nastąpił dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży.

W I kwartale 2011 Fiat Industrial zadebiutował na rynkach kapitałowych emitując dwie transze obligacji o wartości kapitału ogółem wynoszącej 2.2 mld euro. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zadłużenie finansowe netto u Fiata (2,8 mld euro) zostało w pełni spłacone w styczniu br. Według stanu na 31 marca 2011 r., wartość środków płynnych wyniosła 3,5 mld euro (3,7 mld euro na koniec 2010 r.). Ponadto, Spółka posiada dodatkowe 1,5 mld euro w postaci niewykorzystanego kredytu postawionego w gotowości.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w analizowanym kwartale było wygranie przetargu, wspólnie z francuską spółką Soframe, na dostawę dla francuskiej armii wielozadaniowych ciężarówek wojskowych. Podpisana umowa przewiduje pierwszą dostawę 200 pojazdów, o wartości ok. 160 mln euro, z możliwością dalszych dostaw, maksymalnie 2.400 ciężarówek, o wartości ogółem wynoszącej około 800 mln euro. Na poczatku marca br. na pokazie Samoter w Weronie (Włochy), Iveco zaprezentowała nową wywrotkę Astra RD40 na sztywnej ramie, która powiększyła rodzinę wywrotek o pojazd z całkowicie przeprojektowaną kabinę i nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi. Spółka Iveco Irisbus zaprezentowała międzynarodowej prasie pojazd Magelys Pro, najnowszy w rodzinie specjalistycznych autokarów wycieczkowych.

W Brazylii Iveco wprowadziła na rynek nową wersję Trakkera w konfiguracji 8x4, wyposażonego w silnik Cursor 13, o mocy 420 KM,wyprodukowany przez FPT Industrial, oraz w automatyczną skrzynię biegów do stosowania w branżach wydobywczej i budowlanej, które rozwijają się w Ameryce Łacińskiej na znaczną skalę.

Po podpisaniu umowy w dniu 18 grudnia 2009 r. - o wartości ponad 2 mld euro - na dostawę pływającego transportera opancerzonego (VBTP-MR), opracowywanego wspólnie z wojskiem brazylijskim, Iveco ogłosiła stworzenie specjalnej komórki pojazdów obronnych w Brazylii. Nowa komórka organizacyjna, Iveco Veículos de Defesa, na początku zainwestuje 23 mln euro, aby zbudować zakład produkcyjny w kompleksie przemysłowym Iveco w Sete Lagoas (Minas Gerais), gdzie zostanie przeznaczony obszar o wielkości 18.000 m2 na produkcję nowego pływającego transportera opancerzonego.

Źródło: Fiat Industrial

 


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL