Zarobki w branży motoryzacyjnej 2012

Zarobki w branży motoryzacyjnej 2012

W 2012 roku poziom wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej jest o ok. 5% wyższy niż we wszystkich badanych przedsiębiorstwach - wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012.


Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 2012 roku poziom wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej jest o ok. 5% wyższy niż we wszystkich badanych przedsiębiorstwach. Jest to zatem sytuacja porównywalna z danymi ubiegłorocznymi. Firmy motoryzacyjne płacą nieznacznie więcej od pozostałych przedsiębiorstw.
Przewaga ta jest widoczna w przypadku wynagrodzeń podstawowych, które w branży motoryzacyjnej są wyższe średnio o ok. 6% od stawek oferowanych w pozostałych sektorach. W przypadku płac całkowitych różnica ta jest mniejsza i wynosi średnio 4%. Okazuje się więc, że wynagrodzenia zmienne są proporcjonalnie niższe w firmach automotive niż we wszystkich badanych przedsiębiorstwach ogółem.

Kierownicy wyższego szczebla (K II)
Z danych wynika, że niemal co drugi pracownik zatrudniony na tym poziomie (45%) zarabia od 10 001 do 14 000 PLN miesięcznie. Płace 74% osób oscylują pomiędzy kwotami 8 001 a 16 000 PLN. Co dziesiąta otrzymuje ponad 20 000 PLN pensji.

KII

Specjalista doświadczony (SD)
Co czwarty doświadczony specjalista (SD) zarabia pomiędzy 4001 a 5000 PLN. Podobnej wielkości grupa pracowników z tego poziomu (26%) otrzymuje miesięcznie mniej niż 4001 PLN. Wynagrodzenia 64% osób wynoszą od 3001 do  6000 PLN.

SD

Doświadczony pracownik fizyczny (FD)
Z danych wynika, że 34% pracowników zatrudnionych na tym poziomie zarabia od 2001 do 3000 PLN miesięcznie. Płace 22% osób z tej grupy oscylują pomiędzy kwotami 3001 a 4000 PLN. Co dziesiąty doświadczony pracownik fizyczny otrzymuje pensję nie przekraczającą 2000 PLN.

FD

Z analizy wynika, że jedynie brygadziści oraz wiodący pracownicy fizyczni zatrudnieni w sektorze automotive otrzymują stawki niższe od płac zanotowanych we wszystkich badanych firmach. Na pozostałych poziomach stanowisk wynagrodzenia w motoryzacji są wyższe od przeciętnej stawki oferowanej w przedsiębiorstwach z pozostałych branż.

Porównanie z innymi branżami
Analizując wyniki raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012 można zauważyć, iż sektor automotive nieco spadł w rankingu najlepiej opłacanych branż w stosunku do poprzednich edycji badania. Przykładowo, w 2010 roku wyższe stawki oferowane były tylko w firmach z branży spożywczej i IT. W roku 2012 poziom zarobków w sektorze motoryzacyjnym jest m.in. niższy niż w takich branżach, jak chemiczna, maszynowa, czy spożywcza. Porównanie poziomu płac całkowitych pomiędzy poszczególnymi branżami, przy założeniu że wynagrodzenie w motoryzacji to 100%, przedstawiono na poniższych wykresach. Dane dotyczą kierowników niższego poziomu oraz doświadczonych pracowników fizycznych.

m2

Branża motoryzacyjna znajduje się na 5. miejscu w zestawieniu porównywanych sektorów. Zdecydowanie największe różnice w poziomie zarobków (aż 31%) zaobserwować można w przypadku doświadczonych pracowników fizycznych z obszaru automotive i branży maszynowej.

Planowane podwyżki wynagrodzeń
Z raportu wynika również, że ponad 25% przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej nie planuje podnieść poziomu wynagrodzeń do końca 2013 roku. Blisko 26% deklaruje przeprowadzenie rewizji płac w styczniu 2013 r., a nieco ponad 15% - w kwietniu 2013. Bez względu na poziom stanowiska, średnia deklarowana wysokość podwyżek to 4,0%. Branża motoryzacyjna plasuje się pośrodku rankingu pod względem wysokości planowanych podwyżek płac. Wyższe wzrosty wynagrodzeń przewidywane są np. w branży maszynowej (4,1%). Natomiast najmniej płace zamierzają podnieść firmy z sektora metalowego (średnia 3,8%) oraz spożywczego (średnia 3,8%).O raporcie
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 zawiera informacje o płacach 129 323 osób na 347 stanowiskach. Dane pochodzą z 321 zakładów z całej Polski. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP.

Oprac: Renata Kucharska-Kawalec

http://www.wynagrodzenia.pl/raporty_1.php/wpis.92


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL