Północna obwodnica Jędrzejowa od dzisiaj dla kierowców

Północna obwodnica Jędrzejowa od dzisiaj dla kierowców

W piątek 14 grudnia 2012 planowane oddanie do ruchu północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78.

Działania związane z przekierowaniem ruchu na nową drogę powinny rozpocząć się o godzinie 12. Północna obwodnica Jędrzejowa to największa inwestycja drogowa regionu świętokrzyskiego zrealizowana i zakończona w tym roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. Koszt robót budowlanych to 186 mln złotych.

Na nową obwodnicę wjedziemy:
- z drogi nr 78 przez nowe rondo w miejscowości Prząsław
- z drogi nr 7 poprzez węzeł zespolony komunikujący wschodnią i północną obwodnicę Jędrzejowa
- z ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie poprzez nowe łącznice w/w węzła
- z drogi wojewódzkiej nr 728 poprzez nowy węzeł w Wilanowie

W związku ze zmianą organizacji ruchu, zdjęte zostaną ze wschodniej obwodnicy Jędrzejowa znaki informujące o objazdach w czasie budowy. Równolegle z otwarciem obwodnicy nie zmieni się natomiast organizacja ruchu w samym Jędrzejowie wprowadzona na czas realizacji inwestycji. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadzanych w terminie późniejszym podawane będą na bieżąco.

Informacje o inwestycji
Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 Szczekociny - Jędrzejów - Chmielnik ma na celu przejęcie ruchu tranzytowego z istniejącej, a biegnącej przez Jędrzejów na kierunku wschód-zachód trasy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i poprawę komfortu jazdy. Obwodnica północna Jędrzejowa jest powiązana z wybudowaną w latach 2003–2005 obwodnicą wschodnią w ciągu drogi ekspresowej S7. Droga krajowa nr 78 to niezwykle istotny element skomunikowania Śląska i południowych granic Polski z województwem świętokrzyskim i wschodnimi regionami kraju.

Północna obwodnica Jędrzejowa ma dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów łączy miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7. W ramach inwestycji przewidziano obiekty zapewniające bezkolizyjny ruch, takie jak:
- wiadukt nad drogą powiatową Prząsław - Tyniec
- wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów - Lasków
- kładka dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów
- węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728
- wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów - Grójec
- wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa - Kraków
- wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78
Roboty budowlane wykonane w latach 2010 - 2012 kosztowały 186 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość całego projektu to około 250 mln złotych, maksymalna kwota dofinansowania to około 110 mln złotych.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL