Zakończono remont DK 81 w Wiślicy

Zakończono remont DK 81 w Wiślicy

Zakończyły się roboty na DK 81 w m. Wiślica i ruch na obydwu jezdniach odbywa się w pełnym przekroju.

W Wiślicy na skutek powodzi uszkodzona została konstrukcja drogi przebiegającej tuż obok koryta rzeki Wisły - droga została podmyta, a dodatkowo na korpus drogi napierał górotwór - skarpa "Góry Czosnkowej", uaktywnione deszczową aurą osuwisko. Stwarzało to odatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Po wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia korpusu drogi - remontu nawierzchni i umocnienia skarpy od strony rzeki Wisły - wznowiono ruch dla pojazdów, jednocześnie wprowadzając monitoring drogi i osuwiskowej skarpy. Koniecznym było jednak wykonanie docelowego zabezpieczenia korpusu drogi, a tym samym usunięcia skutków powodzi z 2010 roku.

Prace budowlane na prawie 900-metrowym odcinku DK 81 prowadzone były od listopada 2011 roku przez firmę Mostostal Warszawa S.A. za 33,7 mln zł.

W ramach kontraktu wykonano trzy rzędy pali żelbetowych zakotwionych na głębokości 18 m: pierwszy rząd w poboczu jezdni tuz u podnóża skarpy, drugi w osi pasa rozdziału pomiędzy jezdniami, a trzeci w poboczu jezdni od strony rzeki.
Wszystkie trzy rzędy pali połączone zostały żebrami 4 m poniżej poziomu jezdni. Na tak przygotowanym korpusie drogowym wykonano warstwy drogowe i konstrukcję nawierzchni.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL