Technologia SCR

Technologia SCR

EuroVI_-_600

Iveco i FPT Industrial poinformowały opinie publiczna o swojej gotowości do spełnienia przepisów w nowej normie czystości spalin Euro VI dzięki unikalnej technologii oczyszczania spalin (SCR Selektywna Redukcja Katalityczna), która zostanie wprowadzona w dwóch nowych liniach silnikowych Cursor i Tector dla samochodów ciężarowych z segmentu ciężkiego i dla autobusów.


Nowe silniki, wyposażone tylko w technologie SCR produkcji FPT Industrial, będą  zapewniać zoptymalizowane spalanie oraz układy oczyszczania spalin, aby utrzymać wiodącą pozycje Iveco w swojej klasie pojazdów pod względem spalania paliwa z większym poszanowaniem środowiska naturalnego dzięki przełomowej opatentowanej technologii redukcji tlenków azotu, która charakteryzuje się wysoką skutecznością (ponad 95 proc. w stosunku do 80-85 proc. w przypadku najlepszych konkurentów).


- Nasze działania mają cały czas na celu zwiększenie wydajności klienta i obniżenie emisji; dlatego też bierzemy pod uwagę każde rozwiązanie pozwalające nam osiągnąć te cele. Tak naprawdę metoda “tylko SCR” jest dowodem na nasze przywództwo technologiczne i zaangażowanie na rzecz spełnienia potrzeb coraz bardziej wymagającego rynku.-  powiedział Dyrektor Generalny FPT Industrial Giovanni Bartoli.

Nowe przepisy dotyczące normy czystości spalin Euro VI, które mają obowiązywać wszystkie nowowyprodukowane pojazdy użytkowe z segmentu ciężkiego i autobusy zarejestrowane po 1 stycznia 2014 roku, wprowadzają znaczną redukcję emisji dozwolonych z rury wydechowej i powstałych w czasie wykonywania innych czynności eksploatacyjnych. Przepisy te dotyczą m.in.: nowych ogólnoświatowych testów tymczasowych i stałych stanów pojazdu łącznie z uruchamianiem pojazdu z zimnym silnikiem i jego pracy w normalnej temperaturze.

Cykl stanu przejściowego będzie się składał z dwóch części: pierwszej części w której używany jest zimny silnik oraz drugiej części po upływie określonego czasu, gdy pojazd jest w spoczynku.
Emisje tlenków azotu  maja być zmniejszone o 80 proc. w stosunku do normy czystości spalin Euro V. Zmniejszenie ilości pyłów o 66  proc. w porównaniu z norma czystości spalin Euro V oraz wprowadzenie dalszego ograniczenia ilości pyłów spowoduje ograniczenie ogólnej ilości pyłów o 95 proc. Wprowadzenie limitu emisji amoniaku .Objecie norma czystości spalin emisji ze skrzyni korbowej silnika, jeśli nie jest stosowany układ zamknięty. Wprowadzenie wymogu dłuższej zgodności z normą czystości spalin: do700,000 km lub 7 lat dla największych pojazdów. Dalszy rozwój diagnostyki pokładowej informującej o osiągach układu.


Wejście w życie przepisów o normie czystości spalin Euro VI jest krokiem milowym w rozwoju światowych norm czystości spalin od momentu wprowadzenia Światowego Ujednoliconego Cyklu Testowego używanego do certyfikacji silników.

Historia Iveco obfituje w innowacje techniczne mające na celu redukcje kosztów eksploatacyjnych, przy czym jedna z takich podstawowych innowacji od dawna była technologią obniżenia spalania paliwa. W przypadku normy czystości spalin Euro IV/V wprowadzonej w 2005 roku, Iveco wybrała technologie SCR. Powyższy wybór został dokonany całkowicie na podstawie kosztów użytkowania (TCO), pozwalając na regulacje silników w celu pełnej optymalizacji sprawności spalania, a co za tym idzie ekonomicznosci, kosztem wysokiej emisji tlenków azotu, których ilość mogłaby być zmniejszona przy użyciu technologii SCR w układzie wydechowym.

W przypadku normy czystości spalin Euro VI, ani strategia Iveco, ani zapotrzebowanie ze strony naszych klientów na ekonomiczne pojazdy nie zmieniły się. Biorąc pod uwagę ogólna akceptacje faktu, że nie wszystko można osiągnąć  w komorze spalania lub w układzie wydechowym, Iveco może wykorzystać postęp technologiczny dokonany przez FPT Industrial, które niestrudzenie zwiększa sprawność technologii SCR. W efekcie powstał układ oczyszczania spalin przy użyciu technologii SCR, który charakteryzuje się bezprecedensowa skutecznością w obniżaniu szkodliwych emisji. Jest tutaj mowa oczywiście o technologii “tylko SCR” przeznaczonej do silników pojazdów z segmentu średniego i ciężkiego.

Technologia oczyszczania spalin “tylko SCR” jest całkowicie unikalna pod tym względem, że jest w stanie sprostać niezwykle surowym ograniczeniom w emisji tlenków azotu dzięki zastosowaniu tylko układu redukcji katalitycznej bez potrzeby recyrkulacji spalin. Realizacja układu SCR o tak wysokiej sprawności była możliwa dzięki dokładnej kontroli dozowania płynu AdBlue (roztworu mocznika jako katalizatora), a także odpowiednim własnościom cieplnym układu oczyszczania spalin. W technologii “tylko SCR” wprowadzono nowej generacji układ oczyszczania spalin, co jest wynikiem intensywnych prac badawczych FPT Industrial, których wyniki są chronione szeregiem patentów.

Zastosowanie zoptymalizowanych metod dynamiki płynów do modelowania powstawania spalin i dozowania AdBlue oraz katalizatorów do selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).Logika sterująca układem dawkowania umożliwiająca precyzyjne dawkowania płynu AdBlue, aby zmniejszyć wykryte emisje tlenków azotu Technologia wykorzystująca czujniki amoniaku i tlenków azotu  pozwalająca wyczuwać spaliny niezwykle dokładnie, dzięki czemu możliwe jest adaptacyjne dozowanie płynu AdBlue w celu zrekompensowania starzenia sie katalizatora SCR.

Technologia mieszania w izolowanej rurze pozwala na hydrolizę jednorodnego mocznika oraz na jego dystrybucje w strumieniu spalin przy zastosowaniu ruchu wirowego. Połączenie wyżej wymienionych patentów pozwoliła osiągnąć sprawność  redukcji tlenków azotu  na poziomie powyżej 95 proc. , a w określonych warunkach nawet blisko 100 proc. Dzięki nieustannemu doskonaleniu i tak już nowoczesnej gamy silników, planowane wprowadzenie normy czystości spalin Euro VI spowodowało, że Iveco opracowało nowe silniki Tector i Cursor dzięki czemu pojazdy Iveco utrzymały czołowa pozycje w swojej klasie pod względem oszczedności spalania.

Kluczem do optymalizacji sprawności spalania jest wysokie średnie efektywne ciśnienie w cylindrze oraz wysokie ciśnienie u wylotu dyszy wtryskiwacza. Aby zrealizować powyższe cele wprowadzono ważne zmiany w budowie skrzyni korbowej i głowicy cylindra, aby zwiekszyć: sztywność konstrukcji, przepływ czynnika chłodzącego oraz pojemność skokową. Obydwa silniki Tector i Cursor wyposażono w najnowszej generacji wielopunktowy wtrysk paliwa zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej z ciśnieniem szczytowym na końcu dyszy wynoszącym nawet 2200 barów. Wprowadzono nowy elektroniczny blok sterujący w celu kontroli zarówno parametrami pracy silnika jak i dokładnego sterowania układem oczyszczania spalin. Nowy blok sterujący został zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni oraz pełnej integracji silnika oraz funkcji selektywnej katalitycznej redukcji (SCR) i filtra cząstek stałych (DPF). W przypadku wersji silnika Kursor, w których zastosowano turbosprężarkę o zmiennej geometrii, wprowadzono elektroniczne sterowanie w celu optymalizacji obciążenia silnika przy niskich prędkościach obrotowych oraz zwiększenia skuteczności hamulca silnikowego.

Oprócz tego od teraz wszystkie silniki będą wyposażone w hamulec silnikowy z zaworem klapowym, aby wspierać pasywna regeneracje filtra cząstek stałych (DPF) oraz zwiększyć sprawność hamulca silnikowego maksymalnie o 30 proc.  w porównaniu z obecnymi silnikami spełniającymi wymagania normy czystości spalin Euro V. Aby osiągnąć jak najwyższą czystość spalin silniki Tector i Cursor zostały wyposażone w  układy odpowietrzania silnika pracujące w obiegu zamkniętym nawet już w silnikach zgodnych z normą czystości spalin Euro IV/V i ta funkcja została zachowana w silnikach zgodnych z norma czystości spalin Euro VI. Aby zapobiec przenoszeniu oleju rozpylonego przez przedmuch gazów, wprowadzono wysokosprawne układy rozdzielania oleju, aby zminimalizować do absolutnego minimum wszelkie spalanie oleju skutkujące zanieczyszczeniem filtra cząstek stałych (DPF). W silnikach Cursor zastosowano oleofobiczne, odśrodkowe oddzielanie oleju, natomiast w silnikach Tector zastosowano wysokowydajną pokrywę zintegrowaną z koalescencyjnym filtrem przedmuchu gazów.


Wprowadzenie silników zgodnych z wymaganiami nowej normy czystości spalin Euro VI jest wyrazem stałego dążenia Iveco i FPT Industrial w kierunku zrównoważonego transportu. Pod względem zużycia paliwa, łatwości w użyciu, obciążenia środowiska węglem i wizerunku firmy Iveco postawiło swoich klientów na pierwszym miejscu, oferując im pojazdy spełniające w pełni wymagania tej nowej ważnej normy emisji spalin i utrzymując jednocześnie najniższy z możliwych kosztów własności.

Przy pomocy zoptymalizowanych warunków spalania, emisja pyłów z silników jest już na niskim poziomie, co oznacza, że wymuszona regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) nie jest potrzebna, co stanowi ważny aspekt w kontekście zużycia paliwa i okresowego serwisowania pojazdu. Ponadto, ponieważ silnik używa tylko czystego filtrowanego powietrza a nie spalin po recyrkulacji, silnik bardzo mało się zużywa, a olej jest wymieniany rzadko, nie mówiąc o przeglądach pojazdu, które są realizowane nawet co 150,000 km. Dzięki temu koszty eksploatacji są obniżone, a czas wymagany na planowe przeglądy i remonty skrócony.

Podstawowym aspektem spalania w silnikach Diesla jest emisja tlenków azotu i pyłów, które w obydwu przypadkach bardzo trudno wyeliminować w komorze spalania. Olej napędowy nie zawiera ani azotu ani tlenu. Tlenki azotu  powstają wskutek zmian chemicznych w powietrzu używanym do spalania na drodze wysokiego ciśnienia w cylindrze i wysokich temperatur występujących w czasie procesu spalania. Do metod redukcji tlenków azotu  w cylindrze można zaliczyć redukcje maksymalnych wartości temperatury i ciśnienia, które paradoksalnie powodują powstawanie większej ilości pyłów, zmniejszając jednocześnie sprawność procesu przy zwiększonym zużyciu paliwa. Iveco i FPT Industrial podjęło decyzje, aby zmniejszyć ilość pyłów do absolutnego minimum, pozwalając emisjom tlenku azotu  na wzrost spowodowany wyższą sprawnością spalania.

- Jako pierwsi  ogłosiliśmy naszą strategię w zakresie technologii produkcji silników zgodnych z normą emisji spalin Euro VI już w kwietniu 2010 roku na spotkaniu z analitykami i inwestorami w Turynie. Powiedziałem wtedy, że spełnimy wymagania normy czystości spalin Euro VI bez układu dopalania spalin (EGR- Exhaust Gas Recirculation pol. Recyrkulacja spalin). EGR jako technologia jest stosowana w branży transportowej, lecz dla pojazdów użytkowych z segmentu ciężkiego, które w czasie swojej eksploatacji przejeżdżają  więcej niż milion kilometrów, właściwym wyborem technicznym jest technologia, która zmniejsza zużycie paliwa i dodatkowe koszty eksploatacji do minimum. Technologia oczyszczania spalin “tylko SCR” w układzie wydechowym wyprodukowana przez FPT Industrial spełnia te ważną  potrzebę. Jasne jest, że pojazdy spełniające normę emisji spalin Euro VI będą droższe; technologia ma swoją cenę i wartość. Wprowadzimy odpowiednio wyposażone pojazdy na rynek, gdy poproszą nas o to nasi klienci. - powiedział Dyrektor Generalny Iveco Alfredo Altavilla

Źródło: Iveco Poland

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL