Zwiększa się sieć dróg publicznych dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Zwiększa się sieć dróg publicznych dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Na mocy zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115) od 19 października 2012 r. dopuszczony zostanie po drogach publicznych - z pewnymi zastrzeżeniami - ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Jednocześnie Minister Transportu ustali w drodze rozporządzenia (prace w tym zakresie trwają) wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykaz dróg krajowych dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

Po drogach wojewódzkich innych niż wymienione w w/w wykazie, drogach powiatowych oraz drogach gminnych będą mogły poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Przejazd pojazdów cięższych będzie możliwy po uzyskaniu stosownego zezwolenia na taki transport (VII kategorii zezwoleń) wydawanego przez zarządcę drogi.


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL