Road to 2020 - co dalej w transporcie

Road to 2020 - co dalej w transporcie

MAN-TGX-XLX-PL

Mimo wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy efektywności paliwowej flot, jeden na siedmiu europejskich przewoźników drogowych przewiduje wycofanie się z rynku w najbliższych ośmiu latach.

Zużycie paliwa przez pojazd ma bezpośrednie przełożenie na wielkość emisji dwutlenku węgla. W związku z tym, w najnowszej dokumencie z propozycjami zmian dla sektora przewozowego (Transportation White Paper), Komisja Europejska wyraźnie wskazuje, że w najbliższych dziesięciu latach będzie dalej wprowadzać regulacje i zwiększać opodatkowanie zarówno paliw, jak i emisji CO2.
Tymczasem, jak pokazuje opracowany przez Goodyear Dunlop raport "Road to 2020", aż jedna trzecia (30%) europejskich flot nie planuje podjęcia dalszych działań w odpowiedzi na te zapowiadane ogólnoeuropejskie regulacje. Jednocześnie floty transportowe zwracają się do branży i ustawodawców z apelem o pomoc w osiąganiu wyższej ekonomiki paliwowej:
- 1/3 chce, by Unia Europejska inwestowała w technologie oszczędzające paliwo i programy rozwoju;
- 1/4 oczekuje narzędzia umożliwiającego kształtowanie oraz prognozowanie kosztów i redukcji emisji CO2, a w efekcie - inwestycji w zielony sprzęt i szkolenia;
- 1/4 postuluje więcej informacji na temat czynników wpływających na efektywność paliwową;  
- 1/5 wymaga europejskich uregulowań prawnych, wprowadzających zachęty dla efektywnych flot.

- Na sektor transportu drogowego wywierane są ogromne naciski w oczekiwaniu, że pomoże on zrealizować ambitne europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych. Badania potwierdziły, że zdecydowana większość flot wprowadziła już szeroko zakrojone rozwiązania oszczędnościowe oraz zmaga się z wyzwaniem dalszego zwiększania efektywności paliwowej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, by osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele. Jednak pomimo dużego zaangażowania całej branży w zwiększanie efektywności paliwowej są jeszcze floty, które mogłyby być lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów operacyjnych i kosztowych, związanych z potencjalnymi regulacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów umożliwiających poprawę wymaganych wskaźników jest wybór opon o niskim oporze toczenia. Inne to szkolenia z eko-jazdy dla kierowców, udoskonalenia w zakresie logistyki, planowania tras czy aerodynamiki pojazdów - mówi Michel Rzonzef, wiceprezes, Pionu Opon Ciężarowych Goodyear Dunlop Europe, Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

W świetle rosnących cen paliw, dwie na pięć flot podaje, że klienci oczekują od nich zwiększenia wydajności operacyjnej. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że więcej niż 90% flot już teraz podejmuje działania na rzecz poprawy efektywności paliwowej:
- 7 na 10 zainwestowało w szkolenia z ekologicznej jazdy;
- 6 na 10 nabyło bardziej wydajne pojazdy;
- 2 na 5 usprawniły logistykę i planowanie tras;
- 2 na 5 przeszłoby na bardziej wydajne opony.

W sytuacji, gdy zaledwie 8% flot nie podjęło żadnych działań w celu zmniejszenia zużycia paliwa, europejscy przewoźnicy drogowi sceptycznie podchodzą
do możliwości dalszego zwiększenia efektywności paliwowej i ograniczenia emisji. Aż 7 na 10 europejskich flot podejmuje już działania w kierunku samodzielnie określonego celu, jakim jest oszczędność paliwa lub zmniejszenie emisji CO2. Wobec istotnej skali podejmowanych już dziś wysiłków, floty ostrożnie podchodzą do możliwości dalszych oszczędności:
- 52% flot uważa, że nie zmniejszy zużycia paliwa o więcej niż 10%;
- Zaledwie 1 na 10 wyraża przekonanie, że branża jest w stanie osiągnąć 20-procentowy wzrost wydajności określony w planie Unii Europejskiej 20-20-20 dotyczącym zmniejszania emisji dwutlenku węgla (do 2020 r.);
- 1 na 5 nie jest pewna, czy możliwe są jakiekolwiek dalsze oszczędności.

Co ciekawe, floty z krajów o niższych cenach paliw wykazują większy optymizm. W Polsce i Hiszpanii, gdzie ceny paliwa są poniżej unijnej średniej, jedna piąta flot jest przekonana, że osiągnie kolejne 20% oszczędności na paliwie do 2020 roku. Z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie ceny są wyższe od europejskiej średniej, jedna trzecia flot twierdzi, że zrobiła wszystko co możliwe dla zwiększenia efektywności paliwowej i żadne dalsze oszczędności nie są możliwe.

W oparciu o te wyniki, firma Goodyear Dunlop proponuje wzięcie pod uwagę następujących zaleceń, których realizacja pomoże sektorowi transportu drogowego ograniczyć emisje i poprawić efektywność:
- Wprowadzenie obowiązku stosowania systemów monitorowania ciśnienia w oponach we wszystkich nowych wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
- Inwestycje w ulepszanie technologii monitorowania ciśnienia w oponach w wysokotonażowych pojazdach ciężarowych;
- Stworzenie programu motywacyjnego dla operatorów flot, którzy inwestują w udoskonalanie aerodynamiki pojazdów lub kupują opony klasy A, B i C - według nowego unijnego systemu etykietowania opon - zarówno pod względem oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni;
- Dostosowanie unijnych ograniczeń dotyczących ciężaru i wysokości wysokotonażowych pojazdów ciężarowych w celu zwiększania wydajności.

Raport Road to 2020:
Chcąc poznać wyzwania, przed jakimi stoją europejscy menedżerowie flot, firma Goodyear Dunlop przeprowadziła badanie ilościowe wśród ponad 400 menedżerów europejskich flot zajmujących się przewozami długodystansowymi i regionalnymi. Badanie prowadzono od września do listopada 2011 r. Ankietę uzupełniły pogłębione wywiady z 16 menedżerami flot i 20 ekspertami z branży, naukowcami i ustawodawcami.
Respondenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i krajów Beneluksu odpowiadali na pytania przekazane e-mailowo i telefonicznie. Zadano im 20 pytań ilościowych dot. doświadczeń i opinii związanych z zarządzaniem efektywnością paliwową. Wyniki ankiety odzwierciedlają opinie szerokiej grupy firm w sektorze: 60% flot posiadających 1-50 pojazdów ciężarowych (te floty są najbardziej narażone na skutki wzrostu kosztów), 30% flot posiadających 51-250 pojazdów oraz 10% flot - więcej niż 250 pojazdów. Pełną treść raportu można pobrać ze strony: www.fleet-fuel-efficiency.eu

(MB)


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL