IVECO po 2011 roku

IVECO po 2011 roku

New_Iveco_Astra

Grupa Fiat Industrial opublikowała statystyki sprzedaży pojazdów użytkowych.

W całym roku obrotowym 2011 Grupa zaksięgowała przychody w wysokości 24,3 mld euro, co stanowiło wzrost o 13,8 proc. w stosunku do 2010 r. We wszystkich segmentach działalności odnotowano znaczące wzrosty. Grupa zamknęła rok obrotowy 2011 odnotowując zysk ze sprzedaży za cały rok na poziomie 1686 mln euro (przy marzy ze sprzedaży na poziomie 6,9 proc.), co stanowiło wzrost o 54,4 proc. w stosunku do kwoty 1092 mln euro, która stanowiła zysk ze sprzedaży wypracowany w 2010 r. (przy marzy ze sprzedaży w wysokości 5,1 proc.), głównie dzięki wyższej sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. W IV kwartale 2011 r., Grupa odnotowała przychody na poziomie 6,8 mld euro, co stanowiło wzrost o 14,6 proc. rok do roku, dzięki znacznemu wzrostowi udziału przychodów wypracowanych przez: Pion Pojazdów Rolniczych i Przemysłowych (3764 mln euro, wzrost o +24,5 proc. rok do roku) oraz przez FPT Industrial (911 mln euro, wzrost o +25,7 proc. rok do roku). Przychody IVECO również wzrosły o 9,9 proc. do kwoty 2 789 mln euro. Zysk ze sprzedaży w czwartym kwartale był na poziomie 395 mln euro (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 5,8 proc.), w stosunku do 294 mln euro zysku ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie 2010 r. (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 4,9 proc.), dzięki dobrym wynikom we wszystkich segmentach działalności.


W segmencie pojazdów użytkowych IVECO zaksięgowano przychody w wysokości 9,6 mld euro, co stanowiło New_Iveco_Ecostraliswzrost o 15,1 proc. w stosunku do poprzedniego roku, głównie dzięki większemu wolumenowi sprzedaży, który można głównie przypisać odradzającemu się popytowi na wszystkich największych rynkach Europy Zachodniej oraz nadal dobrej koniunkturze w Ameryce Łacińskiej. Na całym świecie Iveco dostarczyła 153.384 pojazdy w tym autobusy i pojazdy specjalne, co stanowiło wzrost o 18,3 proc. w stosunku do 2010 r. Wzrosty odnotowano we wszystkich segmentach rynku tj. w segmencie pojazdów lekkich odnotowano wzrost o 19,6 proc., w segmencie pojazdów średnich - o 24 proc., a w segmencie pojazdów ciężkich  -  o 21,0 proc . Iveco dostarczyła 87.981 pojazdów do klientów w Europie Zachodniej (wzrost o +12,3 proc.), przy czym wzrost we Francji wyniósł +17.8 proc., w Niemczech - +14,7 proc., w Wlk. Brytanii - +62,5 proc., natomiast we Włoszech skromne (+2,1 proc.).W przeciwieństwie do rynków wyżej wymienionych w Hiszpanii nastąpił spadek dostaw o 3,9 proc.. W Ameryce Łacińskiej i w Europie Wschodniej dostawy wzrosły odpowiednio o 28,9 oraz o 25,8 proc.. Na rynku samochodów ciężarowych w Europie Zachodniej (DMC > 3,5 tony) odnotowano znaczący wzrost koniunktury o 17,3 proc. w skali całego roku, jednak należy zauważyć, że w drugiej połowie roku zaobserwowano słabnącą dynamikę wzrostu. Liczba zarejestrowanych samochodów znacznie wzrosła we Francji (+21,7 proc.), w Wlk. Brytanii (+21,5 proc.) oraz w Niemczech (+20,4 proc.). W Hiszpanii wzrost był bardzo skromny i wyniósł zaledwie 5,4 proc. w stosunku do poziomu z 2010 r. We Włoszech liczba nowo zarejestrowanych samochodów spadła o kolejne 2,1 proc., powiększając w ten sposób lukę pomiędzy rynkami Europy Północnej i Południowej. Największy udział we wzroście miał segment pojazdów ciężkich, który wzrósł o +30.4 proc., a wyniki w tym segmencie były pozytywne prawie na wszystkich rynkach. Nieco bardziej umiarkowany wzrost odnotowano w segmencie pojazdów lekkich i pojazdów średnich, który wyniósł odpowiednio +12,0 oraz +11,8 proc.. Na rynkach Europy Wschodniej odnotowano również znaczący wzrost ogółem o 49,4 proc. pod względem liczby zarejestrowanych samochodów, chociaż trzeba tutaj wspomnieć, że wzrost ten osiągnięto w porównaniu do bardzo niskich poziomów w 2010 r. W segmencie ciężkim wzrost wyniósł 76,7 proc., w segmencie średnim odnotowano wzrost o 9,3 proc., a w segmencie lekkim - o 31,2 proc. W Ameryce Łacińskiej popyt na samochody ciężarowe (DMC _3,5 tony) wzrósł o 15 proc. w stosunku do 2010 r. i był on głównie wynikiem dalszej dobrej koniunktury na rynku brazylijskim, która została dodatkowo wsparta silnym odradzaniem sie popytu na rynku argentyńskim. Szacunkowy udział IVECO w rynku całej Europy Zachodniej wyniósł 12,1 proc. w skali roku (spadek o -1,1 procenta w stosunku do 2010 r.). W segmencie pojazdów lekkich szacunkowy udział wyniósł 13,0 proc., co stanowiło spadek o 0,8 procenta, gdyż niektórzy klienci odłożyli w czasie zakupy oczekując na wprowadzenie na rynek nowego modelu Daily we wrześniu. Na rynku można było zauważyć  zmianę w strukturze popytu na samochody w kierunku modeli furgonetek o ujednoliconym nadwoziu i bazujących na płycie podłogowej samochodów.

W segmencie pojazdów średnich, szacunkowy udział IVECO zasadniczo się nie zmienił i pozostał na poziomie New_Iveco_Daily23,6 proc. (spadek o -0.1 procenta), ze szczególnie dobrymi wynikami odnotowanymi w Hiszpanii (+5,20 procent do poziomu 47,6 proc.), w Wielkiej Brytanii (+3,1 procent do 23,1 proc.) oraz we Włoszech (wzrost o +2.2 procenta do poziomu 61,0 proc.) W segmencie pojazdów ciężkich szacunkowy udział w rynku wyniósł 7,3 proc., co stanowiło spadek o 1,1 procenta w skali roku, co można głównie przypisać niekorzystnej sytuacji rynkowej i asortymentowi produktów.Zapasy pojazdów nowych w Europie były utrzymywane na poziomie zgodnym z rosnącym popytem zarówno przez IVECOo jak i przez dealerów, natomiast zapasy samochodów używanych były na umiarkowanym poziomie. Za rok finansowy 2011 Iveco zaksięgowało zysk ze sprzedaży w wysokości 490 milionów euro (wzrost marży na sprzedaży o 5,1 proc.), co stanowiło wzrost o 270 milionów euro w stosunku do poprzedniego roku (marża na sprzedaży wyniosła 3,3 proc.), do czego głównie przyczynił sie wyższy wolumen sprzedaży oraz optymalizacja kosztów produkcji. W IV kw. 2011 r. IVECO odnotowało przychody na poziomie 2,8 mld euro, co stanowiło wzrost o 9,9 proc. w stosunku do 2010 r., natomiast zysk ze sprzedaży na poziomie 161 mln euro (marża zysku ze sprzedaży była na poziomie 5,8 proc.), w stosunku do 137 mln euro zysku ze sprzedaży wypracowanego w analogicznym okresie w 2010 r. (marża zysku ze sprzedaży na poziomie 5,4 proc.). Wśród znaczących wydarzeń w 2011 r. należy wspomnieć o wprowadzeniu na rynek nowego modelu Daily, stanowiącego już 8 generację pojazdu użytkowego z segmentu lekkiego, będącego juz ponad 30 lat od wprowadzenia na rynek. W tym czasie na całym świecie sprzedano ponad 2,5 miliona samochodów Daily. Nowy model Daily został przedstawiony we wrześniu w centrum Fiat Industrial Village w Turynie. Znacznie zmodernizowany, zarówno pod kątem stylu jak i zawartości, nowy Daily wyróżnia sie doskonałymi osiągami w połączeniu z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, a także niższym zużyciem paliwa (emisja CO2 niższa nawet o 10 proc. w stosunku do poprzedniego modelu). Nowy model Daily jest oferowany z całym typoszeregiem nowych silników począwszy od silnika F1C, o mocy 205 KM, produkcji FPT Industrial, o pojemności 3.0, który jest najmocniejszym silnikiem oferowanym w swojej klasie, a skończywszy na wersji silnika Natural Power, który jest super ekologicznymi silnikiem,spełniającym restrykcyjne wymagania normy EEV dotyczące spalania, mogącym używać dwóch rodzajów paliwa, zoptymalizowanym do stosowania sprzężonego gazu ziemnego (CNG). Nowy Daily jest również dostępny w sprzedaży w wersji elektrycznej i nazywany jest pojazdem o zerowej emisji. Zaledwie w dwa miesiące od daty wprowadzenie na rynek, nowe Daily otrzymaoł główne nagrody. W Niemczech Europejską Nagrodę za Ekologiczność w Transporcie przyznaną przez czasopismo Transport.  W Hiszpanii, Europejską Nagrodę Transportową, ustanowioną przez czasopismo <i> Transporte Profesional</i>  Nowy model Daily otrzymał również tytuł Najlepszy Pojazd Użytkowy w Kategorii Pojazdów Lekkich w Hiszpanii od grupy ekspertów branżowych na imprezie zorganizowanej przez czasopismo Transporte 3. Na pokazie Samoter 2011 w Weronie (Włochy), IVECO zaprezentowała nowąwywrotkę Astra 2011 na sztywnej ramie. W IV kwartale roku Astra przedstawiła nowy pojazd HD9, ze stalową kabiną poddaną obróbce cieplnej, zapewniającą komfort jazdy, lepsze wygłuszenie oraz doskonałe osiągi w ekstremalnych warunkach terenowych. Pojazd dostępny w wersji z napędem na dwa koła (2WD) lub z napędem na wszystkie koła (AWD), z 2, 3 lub 4 osiami, i wyposażony w silnik Cursor 13, wyprodukowany przez FPT Industrial Z kolei spółka IVECO Irisbus zaprezentowała pojazd Magelys Pro, najnowszy w rodzinie specjalistycznych autokarów wycieczkowych. Ponadto w II kwartale 2011 r. IVECO zakończyła wprowadzanie na rynkach europejskich samochodu ciężarowego EcoStralis. W czasie omawianego roku obrotowego IVECO przykładała szczególna uwagę do rozwoju działalności w Ameryce Południowej i w Chinach.

Na podstawie dotychczasowych wyników działalności Grupy i przewidywanej przez nas dobrej koniunktury rynkowej we wszystkich sektorach, a w szczególności w pionie maszyn rolniczych i budowlanych, Fiat Industrial prognozuje, ze w 2012 r: przychody wyniosą ok. 25 mld euro; zysk ze sprzedaży będzie na poziomie od 1,9 mld euro do 2,1 mld euro; zysk netto wyniesie około 0,9 mld euro; zadłużenie netto z tytułu działalności gospodarczej będzie w przedziale od 1,0 mld euro do 1,2 mld euro; stan środków pieniężnych przekroczy kwotę 4,0 mld euro; nakłady inwestycyjne wyniosą od 1,2 mld euro do 1,4 mld euro.

Źródło: Fiat Industrial


 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL