Rejestracje samochodów ciężarowych - I półrocze 2011

Rejestracje samochodów ciężarowych - I półrocze 2011

MAN-TGX_rejestracje_czerwiec

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów przeanalizowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w czerwcu 2011 roku, zarejestrowano 4304 nowe i używane pojazdy użytkowe i autobusy powyżej 3,5t DMC.

Jak podaje PZPM było to o 32,5% więcej niż przed rokiem, kiedy zarejestrowano 3248 pojazdów. Na polskie drogi wyjechało w czerwcu 3960 nowo zarejestrowanych (nowych i używanych) samochodów ciężarowych oraz 344 autobusy. W tej grupie 1783 nowe pojazdy stanowiły 41,4% (38% przed miesiącem) a było ich więcej niż przed rokiem o 91,1% i więcej niż w maju 2011 o 8,7%. Udział używanych pojazdów zmniejszył się w czerwcu o 3 punkty procentowe do 58,6%. Pojawiło się ich 2521, więcej o 8,9% niż w czerwcu przed rokiem i mniej niż przed miesiącem o 95 szt.

W czerwcu 2011 roku zarejestrowano 1646 nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5t. Tylko nieznacznie zmniejszyło się tempo wzrostu w ostatnim miesiącu ale nadal odnotowano niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (98,6%). W porównaniu z majem przybyło 127 samochodów 8,4%. Rynek systematycznie odpracowuje straty 2009 roku i wynik ostatniego miesiąca zbliżył się do średniomiesięcznego rezultatu z roku 2008. W pierwszej połowie roku zarejestrowano 8521 samochodów ciężarowych. Jest to więcej niż w ciągu sześciu miesięcy ubiegłego roku o 4527 (113,3%).
Utrzymuje się wysoki udział ciągników siodłowych. W czerwcu stanowiły one 67,2% a zarejestrowano ich 1106, ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. W pierwszej połowie roku 5940 zarejestrowanych nowych ciągników stanowiło 70%, przed rokiem 57%.

Pojazdy wyleasingowane wliczając to również długoterminowy wynajem, stanowiły 66,7%, podczas gdy przed rokiem 63,6%. W transporcie samochodowym towarów według danych GUS, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku nastąpił wzrost przewozów o 21,6% do 59,4 mln ton. W czerwcu w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano nadal niekorzystny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury chociaż lepszy niż notowany przez GUS w maju. Nieco bardziej optymistycznie wypadają oceny popytu i sprzedaży. Oceny bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne.
W czerwcu 2011, w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t odnotowano zmiany na pierwszych pozycjach. Najwięcej samochodów zarejestrowały marki: MAN - 345, Mercedes-Benz - 326, i DAF - 262. W pierwszej połowie roku pierwszą pozycję uzyskał DAF - 1476. Na kolejnych miejscach uplasowało się Volvo - 1441 i MAN - 1435.

W grupie samochodów powyżej 16t zarejestrowano w czerwcu 2011, 1380 pojazdów. Nadal rezultat ostatniego miesiąca dwukrotnie przewyższa (o 112,3%) uzyskany w analogicznym miesiącu przed rokiem. Jest to też więcej niż w maju o 94 szt. (7,3%). Udział samochodów powyżej 16t w liczbie wszystkich samochodów ciężarowych powyżej 3,5t wyniósł w czerwcu blisko 84% a w pierwszej Polowie roku 85,5%. Ciągniki siodłowe wśród samochodów powyżej 16t stanowiły 80,1%, podczas gdy przed rokiem 74,3%.
W pierwszej połowie roku w segmencie najcięższych nowych samochodów zarejestrowano 7289 pojazdów. Był to poziom wyższy o 125,1% niż przed rokiem, tj. 4051 szt. wobec 3238.
W czerwcu w grupie najcięższych samochodów najwięcej zarejestrowały: Mercedes-Benz - 287, DAF - 248 oraz MAN - 230. W pierwszej połowie roku 2011 na pierwszą pozycję wysunął się DAF - 1424, na drugiej jest Volvo - 1411, na trzecim miejscu znalazła się Scania - 1089.

W czerwcu 2011 zarejestrowano 137 nowych autobusów. Było to więcej o 33 szt., 31,7% niż przed rokiem. W pierwszej połowie roku zarejestrowano 688 autobusów. Było to więcej o 172 (33,3%) niż w analogicznym okresie przed rokiem. Autobusów powyżej 16t zarejestrowano 65 w czerwcu a w pierwszym półroczu 415 wobec odpowiednio 43 i 260 w takim samym okresie przed rokiem.

Rejestracje poszczególnych marek w czerwcu br.

rejestracje_2czerwiec

 

(MB)
Materiały: PZPM


Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL