OC to nie wszystko...

OC to nie wszystko...


Dla większości przewoźników wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego jest równoznaczne z wykupieniem się z wszelkich kłopotów związanych z zabezpieczeniem pojazdu czy towaru w transporcie. Niestety to co gwarantuje standardowy pakiet ubezpieczeniowy (AC,OC,NNW,CARGO) …nie gwarantuje rozwiązana wszystkich problemów transportowców. Dlaczego?

Ubezpieczenie chroni interesy firmy przewozowej w wypadku spełnienia się takich czarnych scenariuszy jak wypadek w lub uszkodzenie ładunku podczas transportu. Wówczas wykupione ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub zestawu oraz zwrot kosztów za uszkodzony bądź zniszczony ładunek.

Ale czy to wystarczy? W firmach, których prawidłowe funkcjonowanie zależy od tego czy kierowca dowiezie na czas zamówiony towar czy nie, „standard” to za mało. Wystarczy pomyśleć jakich kłopotów może przysporzyć niegroźny wypadek na trasie. Nie chodzi nawet o rzeczy już spisane na straty, ale o to co firma dopiero może stracić, stając sam na sam do „walki” na formalności z ubezpieczycielami, doświadczonymi likwidatorami szkód korzystających z dobrej pomocy prawnej oraz całym mechanizmem prawno-administracyjnym jak również roszczeniami włąścieciela ładunku. Analizując specyfikę transportowanych dóbr oraz na jakim obszarze geograficznym poruszają się pojazdy, istnieje zawsze dylemat ubezpieczenie - OC przewoźnika drogowego a ubezpieczenie cargo w transporcie międzynarodowym.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym służyć ma zminimalizowaniu takiego ryzyka poprzez przejęcie przez ubezpieczyciela roszczenia jakie zostało złożone przez poszkodowanego (najczęściej właściciela ładunku) do przewoźnika. W takim wypadku broker wspólnie z ubezpieczycielem, podejmuje obronę przewoźnika przed nieuzasadnionym roszczeniem jeśli z okoliczności szkody oraz postanowień konwencji CMR wynikać będzie brak odpowiedzialności przewoźnika lub wypłaci należne uprawnionemu odszkodowanie zgodnie z postanowieniami zawartej umowy ubezpieczenia. Komplementarnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie ładunków w transporcie CARGO. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku uwaga wszystkich zainteresowanych stron skupia się na przewożonym ładunku, jednak ubezpieczenie CARGO będąc jednym z rodzajów ubezpieczenia majątkowego, oferuje pełną ochronę przewożonych towarów. Dopiero złożenie tych dwóch produktów pozwala w pełni zabezpieczyć przewoźnika przed nieprzewidywalnymi stratami.

W chwili zaistnienia szkody kierujący pojazdem jest postawiony w fatalnej sytuacji – sam na drodze, często poza Polską. Na kogo może liczyć? Na siebie, ubezpieczenie Assistance i na swoją firmę. Jak wiadomo z praktyki, nie jest to pomoc wystarczająca. Przecież przewoźnik zakładając firmę skoncentrował się na działalności przewoźniczej, a nie na sporach z ubezpieczycielami czy negocjowaniu umów ubezpieczenia. To zadanie biorą na siebie firmy brokerskie, dostarczając równocześnie dedykowany pakiet assistance zapewniający pełną pomoc na drodze oraz zwrot kosztów w przypadku zaistnienia szkody.Artur Zych, firma BIK Brokers
- Znamy specyfikę pracy firm, które prowadzą transport ciężarowy. Przy odbieraniu (także telefonicznym) zgłoszenia szkody, prowadzimy wywiad odnośnie ładunku na pojeździe, jego rodzaju, uszkodzeń oraz sposobie jego zabezpieczenia / przetransportowania (standardowo wywiad nie obejmuje kwestii zabezpieczenia ładunku), kierujemy na miejsce szkody holownik który odholuje pojazd do wcześniej uzgodnionego z Klientem warsztatu. Dbamy o to, aby oględziny obyły się możliwie szybko i sprawnie, pozostając cały czas w ścisłym kontakcie z Klientem i serwisem. Monitorując likwidację szkody prowadzimy z ubezpieczycielem weryfikację kosztorysu warsztatu, zaś dzięki uzgodnionym procedurom obiegu dokumentów Klient ma 100% pewności, że w dowolnej chwili dobrze wie gdzie znajdują się określone dokumenty. Przy wypłacie odszkodowania jego wysokość weryfikowana jest przez Bik Brokers tak, że powód dokonania potrącenia jest wyjaśniany z ubezpieczycielem zaś samo potrącenie (o ile jest to możliwe) jest korygowane.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL