Wyłączenia ze stosowania przepisów Rozporządzenia WE 561/2006

Wyłączenia ze stosowania przepisów Rozporządzenia WE 561/2006
 
1 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie WE nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Istnieją jednak pewne grupy pojazdów nie podlegających nowym przepisom.

 


 

Rozporządzenie 561/2006 nie ma zastosowania do przewozu drogowego (uściślono zakres wyłączeń odnosząc do definicji „przewozu drogowego”):
  • a)pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km:
  • b)pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h ;
  • c)pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą (doprecyzowano status prawny pojazdów sił zbrojnych oraz rozbudowano zakres pojazdów sił porządku publicznego);
  • d)pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej ;
  • e)pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych ;
  • f)pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
  • h)pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy ( szerzej na ten temat w pkcie )
  • i)pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy .

Dokładny opis na: www.e-forum.pl

 

Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowa.imię i nazwisko
firma
adres
kod / miejscowość
tel. / fax
e-mail
NIP
adres dostarczenia (jeżeli inny niż fakturowania)
Uwagi
przedział
zatrudnienia
                            
           

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę; na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak Nie

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL