Przepisy podatkowe a samozatrudnienie kierowców

Przepisy podatkowe a samozatrudnienie kierowców
 
Samozatrudnienie kierowców stanowi bardzo częstą formę świadczenia pracy. Polega na tym, że kierowca prowadzi działalność gospodarczą i zawiera z drugim przedsiębiorcą (przewoźnikiem) umowę o świadczenie usług wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Istotą więc samozatrudnienia jest wykonywanie pracy na własny rachunek.

W obrocie gospodarczym pewną normą stało się świadczenie usług przez kierowców w ramach samozatrudnienia, dla których ta forma zatrudnienia z pewnością jest mniej korzystna niż zatrudnienie na umowę o pracę, ale z drugiej strony firmy transportowe zatrudniając kierowców w ten sposób ograniczają koszty podatkowe i płatności ZUS.


Z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) tylko nieliczni przedsiębiorcy mogą, po nowelizacji, korzystać z tej formy. Zmiany w ustawie podatkowej dotyczą części zaliczania przychodów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej. Wprowadzono w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulację która za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Sposobem uniknięcie negatywnej decyzji organów podatkowych jest odpowiednie sformułowanie umowy łączącej podmioty tak, aby nie była spełniona przynajmniej jedna z trzech przesłanek określonych w przepisach.
Zatem, kierowca prowadzący jednoosobową firmę nie może:

  1. prowadzić działalności w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewoźnika, a więc kierowca powinien w miarę możliwości samodzielnie decydować o sposobie wykonywania usług kierowania, wykonywać czynności pod kierownictwem,
  2. mieć wyłączonej odpowiedzialności za przewożony towar,
  3. umownie wyłączyć odpowiedzialność związanej z ryzykiem gospodarczym prowadzonej działalności przewozowej, powinien np. zgodzić się na brak wynagrodzenia okres pozostawania w dyspozycji w przypadku gdy przewoźnik w nie ma zleceń.

W umowie należy również dopuścić możliwość wykonywania usług przez inną osobą, wówczas wykluczona będzie cecha osobistego świadczenia pracy, która jest istotną cechą stosunku pracy.Dokładny opis na: www.e-forum.pl

 

Płyta CD z podręcznikiem użytkownika, dzieło jednotomowe, format A5, oprawa segregatorowa.imię i nazwisko
firma
adres
kod / miejscowość
tel. / fax
e-mail
NIP
adres dostarczenia (jeżeli inny niż fakturowania)
Uwagi
przedział
zatrudnienia
                            
           

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę; na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak Nie

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL